LUMC

Als het centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.

LUMC schrapt 660 banen

Financieel / Zorg & Werk - 15 oktober 2009 - 15:49

Sneller revalideren door ‘schakelunit’

Patienten beter af, zorgpersoneel blij Patienten revalideren na een operatie sneller en prettiger in een schakelunit: een afdeling in een verpleeghuis die optimale begeleiding biedt voor het herstel. Dat blijkt uit het proefproject ‘Zorgketen met schakelunit’, dat van eind 2006 tot eind 2008 liep. Daarom tekenden het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en zorgorganisatie Topaz […]

Lees Meer

Vrouwelijke vluchtelingen verzwijgen seksueel geweld

Vrouwelijke vluchtelingen zwijgen over het seksuele geweld dat ze hebben ondergaan. Dit komt enerzijds door de maatschappelijke opvattingen die heersen in het land van herkomst, en die gedeeld worden door de vrouwen. Anderzijds kiezen zij er voor te zwijgen uit onbekendheid met de mogelijkheden en regelgeving in Nederland. Dat zijn de uitkomsten van het onderzoek […]

Lees Meer