NVEH

Opleidingenoverzicht eHealth

Het opleidingenoverzicht toont beschikbare opleidingen waarin aandacht wordt besteed aan eHealth. Het overzicht is een initiatief van NVEH en Syntens. Door dit overzicht te bieden willen NVEH en Syntens bevorderen dat (kennis over) eHealth integraal onderdeel gaat worden van opleidingen voor professionals in de zorg. Aanbieders van de opleidingen kunnen zich aanmelden voor dit overzicht. […]

Lees Meer

eHealth floreert in de regio

eHealth initiatieven floreren op regionaal niveau. Ondanks de politieke patstelling rondom het landelijk EPD wordt er in regionaal verband steeds intensiever online samengewerkt. De NVEH bestuursleden Robert Mol en Pim Ketelaar aan het woord in Mednet, mei 2011. Zie ook de blog over de kracht van eHealth in de regio van Pim Ketelaar hier.

Lees Meer

Patiënt baas over eigen behandeling

De KNMG stimuleert dat patienten ‘baas over eigen behandeling’ zijn en neemt met verschillende veldpartijen in de zorg deel aan de Kerngroep Zelfmanagement. Zelfmanagement is in opkomst. De patient vraagt erom, de toename van het aantal chronisch zieken dwingt ons tot efficiente zorgvormen en eHealth maakt zelfmanagement steeds makkelijker. Ook de KNMG stimuleert dat patienten […]

Lees Meer

RVZ – Naar een nieuw ziekenhuislandschap

RVZ – Naar een nieuw ziekenhuislandschap, naar een andere medisch-specialistische zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is gestart met de voorbereiding van een advies over het veranderend ziekenhuislandschap. Als onderdeel van het advies zal gekeken worden naar de rol die eHealth kan spelen bij de inrichting van ziekenhuiszorg en de organisatie van […]

Lees Meer

Ouderenzorg online; kan en mag het wat sneller?

Brede toepassing van eHealth wordt alom gezien als belangrijke sleutel om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dankzij eHealth meer regie en meer patient empowerment. Juist in de ouderenzorg, een sector waar de grootste uitdagingen liggen, is de adoptie van online zorgtoepassingen in de dagelijkse praktijk tot nu toe beperkt. Welke online zorgtoepassingen worden […]

Lees Meer