Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd. Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten. Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef. Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’ In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands. Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’ Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops. Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via [email protected] en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.

Digitale ketenzorg Schizofrenie

eHealth - 27 april 2008 - 22:58

Vier meldkamers ambulancezorg genoeg in Nederland

In 2009 gaat één meldkamer werken voor alle ambulancezorg in de Provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De Meldkamer Noord Nederland, die ook werkt voor politie en brandweer, komt te staan in Drachten. De eerste paal voor een nieuw gebouw gaat binnenkort de grond in. De noordelijke ambulancediensten presenteerden enthousiast hun gemeenschappelijke meldkamer met verpleegkundige centralisten […]

Lees Meer

Goodwill is terug in de huisartsenpraktijk

De goodwill bij het overnemen van een huisartsenpraktijk is in terug in de stad Den Haag. Huisartsen verkopen hun praktijk aan commerciële bureaus die praktijkruimte opknappen, van nieuwe hardware en software voorzien, een multidisciplinair team formeren, een huisarts als opvolger selecteren en in dienstverband aannemen. Deze informatie kwam naar voren in de voorbereidingscommissie voor het […]

Lees Meer

Inschrijving voor cursus justitieel geneeskundige geopend

Huisartsen die hulp verlenen in gevangenissen, huizen van bewaring en andere penitentiaire inrichtingen kunnen zich inschrijven voor een tien dagen durende Basisopleiding voor Justitieel Geneeskundigen.   Deze vindt plaats van september 2008 tot april 2010. De helft van de Nederlandse gevangenen lijdt aan ernstige psychiatrische stoornissen of is verslaafd. Daarom krijgen psychiatrische ziektebeelden en verslavingsproblematiek […]

Lees Meer

OC&W steunt gezondheidsonderwijs nog niet

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) trekt zich na de parlementaire enquête van Dijsselbloem terug op de cognitieve examenvakken van het voortgezet onderwijs (VO). Dat blijkt uit de Kwaliteitsagenda, een beleidsstuk dat dit ministerie onlangs uitbracht. Ook Staatssecretaris Sharon Dijkstra onderschrijft deze visie. Gezondheidsonderwijs komt niet voor in deze Kwaliteitsagenda. Dat is ten […]

Lees Meer

Agis steunt gezondheidsonderwijs

Vijftienduizend euro, dat stond op de cheque die Jeroen Crasborn, directeur strategie van AGIS ZORGVERZEKERINGEN, op 8 april overhandigde aan Henk Zijlstra, rector van de Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke (WP) te Bilthoven. Crasborn deed dat omdat deze school sinds twee jaar gezondheidsonderwijs geeft over zeven ongezonde leefstijlen. Crasborn: Wij zijn geen zorgverzekeraar die alleen met […]

Lees Meer