Constitutioneel Eczeem

Atopisch eczeem (constitutioneel eczeem, dauwworm, atopische dermatitis) is een vorm van eczeem die voornamelijk optreedt op de kinderleeftijd. Eczeem is een frequent voorkomende chronische huidziekte, soms mild van aard maar ook ernstige vormen komen voor. Eczeem is een veel voorkomende inflammatoire huidaandoening, vaak chronisch van aard en terugkerend. Eczeem komt voor bij circa tien procent van de bevolking. De meer ernstige en chronische vorm komt voor bij vijf tot zeven procent van deze patiënten en kan zelfs lijden tot het verlies van werk en sociaal netwerk. Constitutioneel eczeem veroorzaakt een aanzienlijke economische en beroepsmatige last waarvan de totale kosten in Europa alleen al worden geschat op elf miljard Euro per jaar. Voor patiënten met handeczeem is de grootste last een verminderd gebruik van de handen en een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven. Eczeem is het gevolg van een overgevoeligheidsreactie van het lichaam op bepaalde uitlokkende factoren waardoor een soort allergie ontstaat, hetgeen leidt tot een huidontsteking. Bij eczeem ontwikkelt de patiënt een zeer droge en jeukende huid. Krabben leidt tot roodheid, zwelling, een brandende huid, korstvorming en schilfering. In de meeste gevallen wisselen rustige periodes zich af met ergere symptomen. Eczeem is een niet-besmettelijke huidaandoening. Verschillende vormen van eczeem zijn een belangrijk probleem matig tot ernstig van aard bij volwassenen. Het dossier over constitutioneel eczeem op MedicalFacts is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme heeft geen invloed op de redactionele inhoud van dit dossier. Constitutioneel Eczeem / Atopisch Eczeem /Atopische Dermatitis


Kind met eczeem en educatie

Ernstig eczeem heeft een grote invloed op het leven van een kind en dat van de ouders. Ongeveer 20% van de kinderen in Nederland heeft kortere of langere tijd last van eczeem. De meest opvallende verschijnselen zijn roodheid, schilfering van de huid en vooral:...

UZ Gent: Atopisch eczeem zware psychische last voor patiënt

De helft van de patiënten met ernstige atopische dermatitis (ook wel constitutioneel eczeem) is niet tevreden over de levenskwaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van het UZ Gent bij 503 patiënten. Deze chronische huidaandoening heeft negatieve invloed op hoe patiënten hun levenskwaliteit beoordelen. 70 %...

Tips tegen winterjeuk

In de winter is de huid bij iedereen droger en brozer. En dat gaat vaak gepaard met jeuk. Ook wordt de jeuk uitgelokt door de temperatuurwisselingen, als men bijvoorbeeld warme kleding uittrekt, naar buiten de kou in gaat, als men onder een warme douche...

VMCE: Menzis dupeert patiënten met eczeem

Zorgverzekeraar Menzis dupeert stelselmatig patiënten met een ernstige vorm van constitutioneel eczeem, zo meldt de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem. In tegenstelling tot andere zorgverzekeraars wil Menzis noodzakelijke verbandmiddelen voor mensen met constitutioneel, ook wel atopisch eczeem genaamd, niet vergoeden. Deze maatregel treft...

Ernst huid- en haarziekten van 1 miljoen Nederlanders sterk onderschat

Barrières en schaamte bij patiënten doorbreken  Huid- en haarziekten verpesten het leven van ruim 1 miljoen Nederlanders en drijft hen soms tot wanhoop. Het is belangrijk om patiënten een hart onder de riem te steken, maar ook om de schaamte te doorbreken. Huidziekten zijn vaak...

Betere diagnose en behandeling eczeem

In de bovenste laag van de opperhuid zitten stoffen (biomarkers) die kunnen helpen bij de diagnostiek en de behandeling van patiënten met contacteczeem. Koppes heeft drie vormen van deze huidziekte onderzocht, de allergische, de irritatieve en de atopische variant. Veelal gaan de aandoeningen gepaard...