Constitutioneel Eczeem

Atopisch eczeem (constitutioneel eczeem, dauwworm, atopische dermatitis) is een vorm van eczeem die voornamelijk optreedt op de kinderleeftijd. Eczeem is een frequent voorkomende chronische huidziekte, soms mild van aard maar ook ernstige vormen komen voor. Eczeem is een veel voorkomende inflammatoire huidaandoening, vaak chronisch van aard en terugkerend.

Eczeem komt voor bij circa tien procent van de bevolking. De meer ernstige en chronische vorm komt voor bij vijf tot zeven procent van deze patiënten en kan zelfs lijden tot het verlies van werk en sociaal netwerk. Constitutioneel eczeem veroorzaakt een aanzienlijke economische en beroepsmatige last waarvan de totale kosten in Europa alleen al worden geschat op elf miljard Euro per jaar. Voor patiënten met handeczeem is de grootste last een verminderd gebruik van de handen en een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven.

Eczeem is het gevolg van een overgevoeligheidsreactie van het lichaam op bepaalde uitlokkende factoren waardoor een soort allergie ontstaat, hetgeen leidt tot een huidontsteking. Bij eczeem ontwikkelt de patiënt een zeer droge en jeukende huid. Krabben leidt tot roodheid, zwelling, een brandende huid, korstvorming en schilfering. In de meeste gevallen wisselen rustige periodes zich af met ergere symptomen. Eczeem is een niet-besmettelijke huidaandoening. Verschillende vormen van eczeem zijn een belangrijk probleem matig tot ernstig van aard bij volwassenen.

Het dossier over constitutioneel eczeem op MedicalFacts is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme heeft geen invloed op de redactionele inhoud van dit dossier.

Constitutioneel Eczeem / Atopisch Eczeem /Atopische Dermatitis


Voorpaginanieuws

NTVG bespreekt resultaten LIBERTY AD CHRONOS-studie

Onlangs publiceerde The Lancet de resultaten van een onderzoek naar het langetermijneffect van dupilumab op matig tot ernstig atopisch eczeem, getiteld de LIBERTY AD CHRONOS-studie. In het NtvG gaat men in op de studieresulaten en de vertaling van die resultaten naar de Nederlandse situatie.1

Lees Meer

Nieuwe campagne laat Belgische atopische dermatitis patiënten #uitdeschaduw treden

De ‘Uit de Schaduw’ is een nieuwe campagne die zich tot stelt de zware fysische en psychische impact op het leven van duizenden patiënten onder de aandacht te brengen: mannen en vrouwen die zich onbegrepen en geïsoleerd voelen. Patiënten krijgen op http://www.uitdeschaduw.be/ een gezicht en een stem, … ze treden uit de schaduw.

Lees Meer

Hoe een behandeling voor eczeem ook astma kan verzachten

Allergische reacties zoals eczeem en astma komen bijzonder vaak voor. Bovendien lopen kinderen met atopische dermatitis – een specifieke vorm van eczeem – meer risico om later ook astma te ontwikkelen. Dat fenomeen, ook wel atopische mars genoemd, zette een team onderzoekers van VIB-UGent aan het denken: wat als we de ontwikkeling van astma kunnen […]

Lees Meer

Kerstboom snel de deur uit

In je kerstboom verschuilen zich luizen, mijten, spinnetjes en andere kleine insecten. Dus nu het Driekoningen is geweest, is het goed om de kerstboom snel weer het huis uit te doen. Ook al bevinden deze beestjes zich in winterslaap en blijven meestal lekker tussen de takken zitten. Soms vormen de insectjes een probleem voor de […]

Lees Meer