Advertentie

banner medisch nieuws

Bijeenkomsten & Symposia

Bijeenkomsten & Symposia

Nationale Traumadag bij UMC St Radboud groot succes

De Nationale traumadag hier bij het Radboud trok gisteren ruim 6500 bezoekers. Er waren voor jong en oud veel activiteiten. Belangstellenden konden een kijkje nemen op het helidek, of zich laten rondleiden op de OK....

Startsymposium Week Chronisch Zieken 2012

Uitnodiging Samen Werken aan Werk Meer mensen duurzaam aan het werk en een hogere arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is een taak waar werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties samen voor staan. Voor de toenemende...

Opening academisch jaar 2012-2013

Vandaag opent de Universiteit Maastricht het academisch jaar 2012-2013 met een vol programma waarin zowel vernieuwing als tradities een belangrijke plek innemen. Netwerken speelt een sleutelrol in het nieuwe strategische programma. Samenwerking binnen de...

Collegereeks ‘Goed oud worden’

Donderdag 27 september 2012 start de college-reeks Goed oud worden. Vier achtereenvolgende donderdagen komen verschillende aspecten van Goed oud aan bod tijdens colleges van vier Maastrichtse hoogleraren, te weten prof.dr. Rudolf Ponds, Prof.dr. Jan...

Vooraankondiging symposium “Geneesmiddelen en Geld”

10-10-13 Vooraankondiging Symposium "Geneesmiddelen en Geld" startdatum 10 oktober 2013 einddatum 10 oktober 2013 locatie De Oranjerie, Roermond onderwerp Vooraankondiging symposium "Geneesmiddelen en Geld" Op 10 oktober 2013 zal KNMG Limburg ter gelegenheid van het 135 jarig bestaan van...
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com