Bijeenkomsten & Symposia

Bijeenkomsten & Symposia

Congres Een ander gezicht, vrijwillige inzet ingekleurd

Op 26 september organiseert de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk het congres "Een ander gezicht, vrijwillige inzet ingekleurd?" Het congres gaat over interculturalisering van vrijwillige inzet en is o.a. bedoeld voor vrijwilligersorganisaties, -centrales, ondersteuningsinstellingen, overheden en onderwijs. Voor informatie en inschrijving: www.nov.nl

Wilsonbekwame patiënten

Hoe ga ik om met verzet van wilsonbekwame cliënten? Om medewerkers te ondersteunen in het omgaan met wilsombekwame cliënten die zich verzetten heeft Arcares de dvd 'Volgens mij…' uitgebracht met daarbij een handreiking voor het gebruik daarvan. Deze dvd met...

Nieuw onderwijsprogramma VUmc

De opleiding geneeskunde van VU medisch centrum is vernieuwd. Op 5 september starten bijna 400 eerstejaars met dit competentiegerichte programma: VUmc-compas. VUmc-compas leert studenten kennis, vaardigheden en gedrag te integreren. Deze competenties zijn gebaseerd op acht rollen die iedere basisarts moet beheersen. De start...

Een themamiddag over Spiritualiteit in de zorg

Op vrijdag 7 oktober a.s. organiseert CNV Verzorging en Verpleging in de Gertrudiskapel te Utrecht een themamiddag met als onderwerp Spiritualiteit in de zorg. Tijdens deze middag zal een gastspreker iets vertellen over het Verpleegkundig Competentieprofiel Spiritualiteit. Vervolgens krijgen deelnemers...

Wereld Diabetesdag 2005

De wereld diabetesdag die op 14 november wordt gehouden, staat dit jaar in het teken van de diabetische voet. Put feet first: prevent amputations is het thema. Elk jaar organiseert de International Diabetes Federation (IDF) in samenwerking met de wereldgezondheidsorganisatie (WHO)...

Opleiding wondconsulent uitgesteld

De nieuwe opleiding tot decubitus- en wondconsulent die in september in Rotterdam van start zou gaan, begint pas in januari 2006. Er zijn nog onvoldoende aanmeldingen en er is onduidelijkheid over de aansluiting met ANPen masteropleidingen. Deze eerste ‘zware’ opleiding tot wond-...