Meer diabetes bij veranderend klimaat

Naarmate de gemiddelde buitentemperatuur hoger is, krijgen meer mensen diabetes, zo blijkt uit een statistische analyse van LUMC-onderzoekers. Ze denken dat de verklaring ligt in de verminderde activiteit van bruin vet. Het onderzoek is gepubliceerd in BMJ Open Diabetes Research & Care. De gemiddelde temperatuur...

Insulinepomp met sensor zorgt voor betere glucoseregeling bij diabetes

Resultaten van STAR 3-studie bevestigen dat de insulinepomp met sensor van Medtronic een betere glucoseregulering oplevert bij mensen met diabetes dan dagelijkse insuline-injecties. De resultaten van de studie die zijn gepubliceerd in het NEJM en gepresenteerd bij de ADA, kunnen de zorgstandaard voor mensen...

Eerste persoon getest met vaccin voor genezing diabetes type 1

Nederland zet stap naar genezing met nieuwe celtherapie Professor dr. Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zet belangrijke stap naar een nieuwe behandeling om diabetes type 1 te genezen. Voor de eerste keer is een persoon geïnjecteerd met behandelde afweercellen, om het...

NDF Diabetespas weer beschikbaar

De populaire NDF Diabetespas is weer beschikbaar. De pas, inderdaad zo groot als een paspoort, is in feite een logboekje en diabetesgids in één. De nieuwe druk, die geruime tijd op zich liet wachten, is aangepast op de actuele richtlijnen voor diabeteszorg. De NDF...

Bijwerkingen metformine beter in beeld

Metformine verlaagt het bloedglucose en wordt gebruikt bij diabetes mellitus (suikerziekte). De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid, braken, buikpijn en verminderde eetlust. Andere bijwerkingen die minder vaak optreden zijn smaakstoornissen, abnormale leverfunctietests, leverontsteking, tekort aan vitamine B12, melkzuurvergiftiging en huidreacties, zoals...

Diabetes type 1 is niet een vergissing van het afweersysteem

Diabetes mellitus tssype 1, oftewel ‘jeugddiabetes’, kan ontstaan doordat beta-cellen onder stress een nonsens-eiwit maken in plaats van insuline. Dat schrijven LUMC-onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine. ‘Dit geeft ons een heel nieuwe kijk op deze ziekte’, zegt senior auteur Bart Roep, hoogleraar...