Eerste rijbewijskeuringsdag groot succes

De eerste rijbewijskeuringen tegen gereduceerd tarief zijn verricht.De ene na de andere oudere liep gisteren het zaaltje van Palet aan de Uitslagsweg binnen. Voor het eerst werd in Hengelo voor 25 euro een rijbewijskeuring afgenomen. Een keuringsformulier van de gemeente, urine en 25 euro....

Manuele therapie bij schouderklachten na NHG-standaard

Manuele therapie blijkt het herstel bij 1 op de 4,6 behandelde patiënten met schouderklachten en een functiestoornis van de schoudergordel te bespoedigen. Manuele therapie heeft bij 1 op 6 behandelde patiënten met een functiestoornis van de schoudergordel een langdurig effect....

Spv vaker ingeschakeld

Huisartsen verwijzen patiënten met psychische klachten steeds vaker naar de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv). Dat blijkt uit een onderzoek van het Nivel en het Trimbosinstituut. De meeste mensen met sociale of psychische problemen vormen een relatief zware belasting voor de huisarts,...

Apothekers verwerpen kritiek

Het aanwijzen van vaste medewerkers gebeurt enkel vanuit praktisch oogpunt en niet omdat de dienstapotheek niet zou functioneren. Afgelopen weekeinde leverde de Inspectie voor de Gezondheidszorg kritiek op dienstapotheken. Uit onderzoek door de inspectie bleek dat zij ’s avonds,...

Rotterdam heeft geen huisartsentekort meer

Het huisartsentekort in de regio Rotterdam is voorlopig opgelost. Er zijn geen vacatures en iedere Rotterdammer die een huisarts nodig heeft, kan er een raadplegen.   ,,Het is nog geen landelijk beeld, maar in Rotterdam gaat het goed,'' bevestigt huisarts Bart...

Vroedvrouwen beïnvloeden rookgedrag zwangeren niet

Zelfs daartoe getrainde vroedvrouwen slagen er niet in om zwangere vrouwen door middel van motivationele gesprekken - een gedragstherapeutische benadering bij verslaving - bij hen thuis, te laten stoppen met roken. Dit blijkt uit gerandomiseerd, gecontroleerd en niet-blind onderzoek...