Healthy Ageing

VUmc start acht onderzoeken naar oorzaak, diagnose en zorg rondom dementie

Dit jaar nog start VUmc nieuw wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en diagnose van dementie en naar betere ondersteuning van zowel de patiënt als hun naasten en mantelzorgers. De studies vallen onder het ZonMw-programma Memorabel. De onderzoeksprojecten zijn zeer uiteenlopend, en sluiten allen aan bij de doelstelling van het Deltaplan Dementie. Alzheimereiwit en processen in de […]

Lees Meer