Hoorzorg

Goede kwalitatieve hoorzorg hoort bereikbaar te zijn voor iedereen. Een goede aanpassing is essentieel om goed te kunnen horen en volwaardig in de maatschappij te kunnen participeren. Audiciens bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, overheid & politiek en patiëntenverenigingen.

Goede hoorzorg is essentieel in het behoud van kwalitatieve gehoorzorg en kwaliteit van leven. Een goede gehoorassesment is een combinatie van diagnose, triage, aanmeten, aanleveren, afstellen en bijstellen van gehoortoestellen, voor elke gebruiker en elk budget aan. Adequaat en eenvoudig waar het kan.  Gespecialiseerd maatwerk waar nodig. En comfortabel, esthetisch en optimaal afgestemd op persoonlijke voorkeur waar gewenst.

DIT DOSSIER IS BESCHIKBAAR VOOR EEN SPONSOR Voor meer informatie of aanvragen bel of app +31653707703

Erfelijke slechthorendheid

In onze huidige samenleving komt snelle communicatie steeds meer op de voorgrond te staan. Een goed gehoor is dan belangrijk. De oorzaken van slechthorendheid liggen vaak in het binnenoor. Zowel erfelijke als omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan slechthorendheid. Erfelijke oorzaken zijn daarbij talrijk. Bij de ontwikkeling en functie van het binnenoor zijn verschillende genen betrokken. Om […]

Lees Meer

Ongehoord Goed: gratis en bijzonder concert voor alle dove en slechthorende kinderen

Muziek kun je niet alleen horen, maar ook voelen, ruiken en zien. Het bijzonder concert Ongehoord Goed biedt alle kinderen die #doof of #slechthorend zijn of spraaktaalmoeilijkheden hebben (7 tot en met 20 jaar) de kans dit gratis mee te maken. Ongehoord Goed is op donderdag 16 februari van 14.30 tot 15.30 uur in Concertgebouw […]

Lees Meer