Breed draagvlak voor onderzoeksagenda kindermishandeling

Gisteren is een belangrijke stap gezet in meer samenwerking in effectiviteitsonderzoek rondom kindermishandeling. Al jaren zetten professionals zich in om kindermishandeling te voorkomen, signaleren, stoppen en behandelen. Een belangrijk probleem hierbij is dat maar van een beperkt aantal aangeboden interventies en gehanteerde instrumenten bekend...

De kwaliteit van Veilig Thuis door de Inspecties onderzocht

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties van Veilig Thuis. De inspecties voeren in 2015 en 2016...

Eenderde van Amerikaanse kinderen is te zwaar

‘De Verenigde Staten zijn schuldig aan kindermishandeling. Want dit land laat toe dat bijna één op de drie kinderen lijdt aan overgewicht of obees is. Deze kinderen hebben een grotere kans om diabetes en darmkanker te ontwikkelen. Zij leven waarschijnlijk korter dan hun ouders.’...

Opening steunpunt Nextdoor voor jongeren in Escamp

Vrijdag 19 februari opende Wethouder Van Alphen een steunpunt voor jongeren aan de Maartensdijklaan in Haagse wijk Escamp. Vanuit dit steunpunt begeleiden medewerkers van het Jeugd Interventie Team (JIT) van Bureau Jeugdzorg Haaglanden en coaches van Stichting Jeugdformaat, jonge moeders en jongeren die om...

Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor

Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zes maatschappelijke indicatoren omschreven die gemeentelijke beleidsmakers...

Meld hoofdluis en stel je vraag aan de RIVM-experts

Op zaterdag 28 februari lanceert het RIVM ‘Luis thuis?’. Ouders kunnen binnen dit onderzoek melden of hun kinderen last hebben van hoofdluis. In Nederland wordt niet bijgehouden hoeveel mensen last hebben van hoofdluis. Door dit onderzoek, waarbij het RIVM de hulp van het publiek...