Roc’s verbeteren leefstijl van hun studenten

ROC’s, ofwel middelbare beroepsopleidingen te Nijmegen, Zwolle en Amsterdam hebben de Stichting Testjeleefstijlnu opgericht. Op twaalf MBO’s in den lande kunnen studenten een digitale vragenlijst invullen over hun gezondheid en hun leefstijl. Afhankelijk van hun antwoorden krijgen zij via het...

Vacature (100%) onderzoeker Centra voor Jeugd en Gezin

Binnenkort starten wij een onderzoek naar het takenpakket van Centra voor Jeugd en Gezin in een grote stad. Hebben de medewerkers van deze centra de juiste competenties om dit pakket uit te voeren? Welke maatregelen zijn denkbaar om takenpakket en gezamenlijk competentieprofiel van medewerkers...

Jeugdgezondheidszorg samengevoegd

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar in Zeeland samengevoegd Vanaf 1 januari 2010 zijn de afdelingen jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (consultatiebureaus) van Allévo en Zorgstroom organisatorisch onderdeel van de GGD Zeeland. In Zeeuws-Vlaanderen is dit al enige jaren het geval. Het was al...

Bureau Jeugdzorg misbruikte machtiging uithuisplaatsing al vaker

De jeugdzorg heeft niet alleen een imago-probleem. Ze handelt vanuit onderbuikgevoellens die te vaak weinig deskundig blijkt te zijn. Tijd voor een flinke bezem door de kast die Jeugdzorg heet! Laura Dekker was van huis weggelopen omdat Bureau Jeugdzorg haar bij haar vader weg wilde...