Beter onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom door Kennis én Rugzak

Leerlingen met Downsyndroom kunnen naar reguliere scholen dankzij gemotiveerde en goed geïnformeerde reguliere leerkrachten én dankzij de ‘Rugzak’. Aan de eerste bouwsteen, de deskundigheidsbevordering van leerkrachten, wil de Stichting Downsyndroom (SDS) bijdragen door middel van een nieuwe Leidraad onderwijs met daarin zo’n 25 jaar...

Sponsor Bingo Loterij: 500.000 euro om kansarme kinderen te helpen

Uit de extra trekking van de Sponsor Bingo Loterij ontvangt het Nationaal Fonds Kinderhulp een eenmalig bedrag van 500.000 euro. Dit geld wordt gebruikt om kinderen in Nederland met minder kansen een steuntje in de rug te geven. Kinderhulp zet zich al vijftig jaar in...

Jongeren krijgen les in gelukkig zijn en het lijkt te werken

Vanaf februari tot september 2010 wordt een e-learning module Happyles op 4 ROC's uitgetest. Het doel daarvan is het bevorderen van het psycho-sociale welbevinden en het verminderen van depressieve klachten bij jongeren (16-25 jaar). In Nederland lopen veel jongeren tussen de 16 en...

Ouders psychopatologiseren te veel

Deze tegenstelling (zie bericht hierboven) tussen de gezondheid van de Nederlandse jeugd en het toenemende zorggebruik noemt Hermanns paradoxaal. Hij somt drie verklaringen op om de paradox te verklaren.De eerste verklaring: de komst van de bureaus jeugdzorg leidde tot het manifest worden van latente...

Roc’s verbeteren leefstijl van hun studenten

ROC’s, ofwel middelbare beroepsopleidingen te Nijmegen, Zwolle en Amsterdam hebben de Stichting Testjeleefstijlnu opgericht. Op twaalf MBO’s in den lande kunnen studenten een digitale vragenlijst invullen over hun gezondheid en hun leefstijl. Afhankelijk van hun antwoorden krijgen zij via het...