Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Facebookcampagne Werk&Mantelzorg: ‘Leid jij ook een dubbelleven?’

Op 19 december is Werk&Mantelzorg van start gegaan met de Facebookcampagne 'Leid jij ook een dubbelleven?' De Facebookpagina bevat een filmpje over de combinatie werk en mantelzorg. En een test of men ook een dubbelleven leidt. Hiermee wil Werk&Mantelzorg meer bewustwording creeren bij werkende mantelzorgers...

Nederland heeft 90% meer vrijwilligers nodig door bezuinigingen

Regeerakkoord veroorzaakt verdubbeling van de vraag naar zorgvrijwilligers Door bezuinigingen in de zorg heeft Nederland in 2013 naar verwachting 220.000 extra zorgvrijwilligers nodig. Een excessieve stijging van 90% die veroorzaakt wordt door 2,8 miljard euro aan bezuinigingen. Zo blijkt uit onderzoek van Zorgvoorelkaar.com. 2,8 miljard verlies aan betaalde...

Omring Thuiszorg in transitie naar zelfsturende teams

In twee jaar tijd heeft Omring Thuiszorg het traject afgerond van een centraal geleide organisatie met 1.000 medewerkers naar 54 lokale, kleine en zelfsturende zorgteams. Tijdens het congres 'Omring, zorg in verbinding' op 11 juni presenteerde Omring samen met In voor zorg de ervaringen...

Resultaten Vitras/CMD maken zelfstandigheid weer mogelijk

Vitras/CMD en Espria hebben op 17 november besloten het pad naar formele integratie niet verder te vervolgen. Vitras/CMD had zich eind 2009 tot zorgorganisatie Espria gewend om daarmee haar continuïteit van zorg en bedrijfsvoering te kunnen borgen. Espria heeft Vitras/CMD door een moeilijke periode...

Mantelzorgers voorbereiden op dementie

Het Alzheimer Centrum Limburg organiseert jaarlijks een serie Dialogen rond Dementie. De dialoog op woensdag 12 december aanstaande in het academisch ziekenhuis Maastricht heeft als titel ‘Mantelzorg bij Dementie’ en vindt plaats van 19.00 - 20.30 uur in de Greepzaal op niveau 4 van...

Samenwerking tussen gemeenten: de tijd is nu!

Op 14 november publiceert nu.nl cijfers van het SCP, waaruit blijkt dat gemeenten al steeds meer samenwerken. Fantastisch nieuws! Met de toekomstige ontwikkelingen in het sociale domein is dit een positieve én noodzakelijke beweging. Nu.nl geeft aan dat de overhevelingen naar gemeenten vanaf januari...