Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Betere verpleging thuis tegen minder kosten

Betere zorg, grotere tevredenheid kwetsbare ouderen, uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen tegen dezelfde of minder kosten. Dat zijn de uitkomsten van de proeftuinen 'Versterken van verpleging thuis'. Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en patientenfederatie NPCF boden staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten op 16 januari...

Stichting Zorgchalet maakt winnaar van de “Dag van de Mantelzorg” bekend !

Stichting Zorgchalet heeft ter gelegenheid van de ‘Dag van de Mantelzorg’ een speciale actie opgezet. Alle mantelzorgers die bij mindervalide personen werkzaamheden verrichten, konden van 10 tot en met 20 november hun gegevens invullen op de website om zo kans te maken op een...

Voorkomen van verspilling in de zorg, hoe doen we dat?

In de zorgsector worden jaarlijks helaas miljoenen euro’s verspild. In geld, maar vooral ook indirect door zaken die te veel tijd kosten en het onnodig weggooien van (hulp)middelen. Ook de Nederlandse overheid ziet het probleem en signaleert kansen...

Farmaceutische industrie mantelzorgvriendelijk maken

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en mantelzorgvereniging Mezzo slaan sinds 2016 de handen ineen in een bijzonder project. Het aantal mantelzorgers neemt steeds meer toe. Naast de mantelzorgtaken hebben deze personen ook vaak een baan. Om de combinatie werk-mantelzorg mogelijk te maken, moeten zaken goed...

Nederland heeft 90% meer vrijwilligers nodig door bezuinigingen

Regeerakkoord veroorzaakt verdubbeling van de vraag naar zorgvrijwilligers Door bezuinigingen in de zorg heeft Nederland in 2013 naar verwachting 220.000 extra zorgvrijwilligers nodig. Een excessieve stijging van 90% die veroorzaakt wordt door 2,8 miljard euro aan bezuinigingen. Zo blijkt uit onderzoek van Zorgvoorelkaar.com. 2,8 miljard verlies aan betaalde...

E-learning ’t is hier schoon genoeg gestart voor huishoudelijke medewerkers van Zorgbalans

De medewerkers huishoudelijke ondersteuning komen vaak als eerste bij cliënten over de vloer en merken daardoor als eerste dat een cliënt met dementie achteruitgaat en er problemen kunnen ontstaan. Zij hebben hierdoor een belangrijke signaleringsfunctie. Daarom start Zorgbalans met het trainen van...