Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Let op: ‘derdenbeding’ bij het pgb

Hebt je een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Sinds 1 juli 2019 moet er in alle zorgovereenkomsten een derdenbeding staan. Dit beschermt je tegen eventuele vergissingen of fraude door de zorgverlener.

Rivas Zorggroep breidt aanbod uit met particuliere zorg

Inwoners uit het hele werkgebied van Rivas Zorggroep kunnen vanaf heden bij Rivas ook terecht voor particuliere zorg. Hiermee breidt Rivas haar aanbod voor zorg aan huis verder uit. Met particuliere zorg van Rivas bepalen clienten zelf welke soorten begeleiding en zorg ze in...

Migranten, voorbeeld voor mantelzorg

In de ‘participatiesamenleving’ wordt steeds vaker een beroep gedaan op mensen om zich als actieve burgers in te zetten bij het oplossen van zorgvraagstukken, bijvoorbeeld door mantelzorg te verlenen. Beleidsmakers maken zich daarbij zorgen om migrantenmantelzorgers, die vaak als een ‘kwetsbare groep’ worden aangemerkt...

Voorkom onverwachte financiële tegenvallers bij mantelzorg

Meer dan de helft van de mantelzorgers zit financieel krap of komt zelfs geld tekort door financiële tegenvallers. Daarbij komt dat de veranderingen in de zorg vaak vergaande financiële consequenties hebben, die onvoldoende duidelijk zijn. Daarom heeft mantelzorgvereniging Mezzo nu een overzicht gemaakt van...

Landelijke bewustwordingscampagne Werk en Mantelzorg van start

Werk combineren met mantelzorg, het is de normaalste zaak van de wereld! Toch wordt er weinig over gesproken. En daar gaat de 'Werk&Mantelzorg Buzz-on-tour' iets aan doen! Want alleen als dit belangrijke, actuele thema op de werkvloer bespreekbaar wordt, kunnen we werk en zorg...

Vragen aan minister van VWS over inning eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd

Afgelopen maanden ontving de ombudsman diverse klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar van 2020 niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijke wijze zorg...