Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

BCMB-voorzitter Dîde Sörman stopt

Voorzitter Dîde Sörman van de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB) heeft tijdens de algemene ledenvergadering op de vakdag haar aftreden bekend gemaakt. Ze verlaat het bestuur van BCMB, omdat ze op dit moment te veel ballen in de lucht hooghoudt. “En die ballen...

Heb of wil je een PGB voor je zorg, dan moet je “PGB natuurlijk!” van Freke Schoemaker aanschaffen!!

Freke Schoemaker is al vele jaren actief mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner. Tijdens de corona-crisis kreeg ze eindelijk de tijd werk te maken van het boek waarmee ze om al haar waardevolle kennis en tips met een breder publiek kon delen. Ze schreef het...

Nederlanders die hulp nodig hebben bij het regelen van de juiste zorg kunnen aankloppen bij onafhankelijke cliëntondersteuning. De hulp is gratis en voor iedereen beschikbaar. De cliëntondersteuner helpt bijvoorbeeld jonge mantelzorgers met school, werk en...

Vragen aan minister van VWS over inning eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd

Afgelopen maanden ontving de ombudsman diverse klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar van 2020 niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijke wijze zorg...

Inzet netwerkgids zorgt voor passende zorg én meer rust bij naasten

Voor een groep mensen is een intensievere en langdurigere vorm van cliëntondersteuning noodzakelijk en effectief. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de pilot ‘Netwerkgids’. De zoektocht naar een passende (zorg)plek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek...

Inzet netwerkgids zorgt voor passende zorg én meer rust bij naasten

Voor een groep mensen is een intensievere en langdurigere vorm van cliëntondersteuning noodzakelijk en effectief. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de pilot ‘Netwerkgids’. De zoektocht naar een passende (zorg)plek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek...