Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Jet Bussemaker: ‘Ik heb als mantelzorger zelf de complexiteit van de zorg ondervonden’

Nieuwe aflevering podcast Over Morgen met Jet Bussemaker en Talitha Muusse Meer vertrouwen in de zorgprofessional, minder werken vanuit protocollen. Dat is volgens Jet Bussemaker één van de oplossingen voor de toekomst van de ouderenzorg. In de podcast Over Morgen gaat de voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) erover in gesprek met […]

Lees Meer

Een kwart zorgmedewerkers gehandicaptenzorg niet bevoegd en bekwaam voor geven van medicatie

Het IVM hield dit voorjaar een enquête over medicatieveiligheid in de gehandicaptenzorg. Zij hebben een Top 5 verbeteracties medicatieveiligheid opgesteld over het medicatieproces. 1. Leid medewerkers op tot bekwame toedieners van medicatie Een kwart van de zorgmedewerkers is niet bevoegd en bekwaam, blijkt uit de respons op de enquête. Slechts 52 procent geeft aan over […]

Lees Meer

Behandel- en zorgwensen vanaf vandaag online vast te leggen met rechtsgeldige Digitale Wilsverklaring

Door het vastleggen van behandel- en zorgwensen in een Digitale Wilsverklaring kunnen mensen regie houden over hun leven als ze door welke reden dan ook wilsonbekwaam zijn geworden. Het merendeel van de Nederlanders heeft echter nog geen wilsverklaring. Daarnaast zijn standaard wilsverklaringen soms onduidelijk, of op een dusdanige plek opgeborgen dat naasten deze niet snel […]

Lees Meer

‘Thuis of in het verpleeghuis: de individuele keuze moet leidend zijn’

Ouderen die thuis wonen zouden langer leven dan wanneer ze in een verpleeghuis worden opgenomen. Direct wordt de conclusie getrokken dat ouderen dan maar beter thuis kunnen blijven wonen. Dat is echter een misleidende conclusie, die op een zeer intensief moment in het leven tot verwarring en emotionele druk leiden. Belastend voor ouderen en hun […]

Lees Meer