Clientondersteuning Archieven | Pagina 3 van 91 | MedicalFacts.nl

Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Vrijwilligers leren lokaal lobbyen voor PGB

Vrijwilligers leren lokaal lobbyen voor PGB Terwijl politiek Den Haag verwoede pogingen doet te formeren, zijn lokale politici alweer druk met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daarmee klinkt tevens het startschot voor organisaties om flink te gaan lobbyen. Dat geldt ook voor de...

Wel of niet vragen naar gezondheid mantelzorger?

Een echtpaar komt bij een longarts. Zij heeft een longaandoening. Hij is mantelzorger. Aan het eind van het consult vraagt de arts aan de mantelzorger: En hoe gaat het nu met u? De mantelzorger schiet in tranen. De...

Let op: ‘derdenbeding’ bij het pgb

Hebt je een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Sinds 1 juli 2019 moet er in alle zorgovereenkomsten een derdenbeding staan. Dit beschermt je tegen eventuele vergissingen of fraude door de zorgverlener.

Zorgladder gepubliceerd met richtlijnen voor richtlijnen voor mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding en -opvang en hulpmiddelen

Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen nader uitgewerkt Mensen die zorg nodig hebben en thuis wonen hebben het momenteel zwaar. Ook mantelzorgers raken door de coronacrises overbelast. Dit komt door het wegvallen van zorg , onvoldoende...

Thuiskomertje van mantelzorger Nel Wagner Het Beste Zorgidee van 2015

Communicatieapp voor wijkverpleegkundigen beloond met vakprijs Het Thuiskomertje van Nel Wagner is verkozen tot Het Beste Zorgidee van 2015. De 68-jarige mantelzorger uit Oegstgeest kreeg de prijs woensdag overhandigd door jurylid Pieter van den Hoogenband. Wagner bezoekt dagelijks haar zus in een verpleeghuis en ziet dat...

Rijtest voor mensen met autisme voortaan alleen op indicatie

Het is niet nodig om alle rijexamenkandidaten met een autismespectrumstoornis (ASS) te verplichten een rijtest te doen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van IenW. De raad adviseert de minister om de rijtest alleen te laten afnemen als...