Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Digitale agenda voor mantelzorgers

Op 20 april lanceerden gemeente Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) twee websites met een digitale agenda voor mantelzorgers: www.helpjemee.nl/utrecht en www.helpjemee.nl/umcutrecht. De gemeente en het UMC Utrecht vinden het belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen bij de hulp die zij een ander geven. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor iemand die (chronisch) ziek, […]

Lees Meer

Ouderenfonds wil betere ondersteuning overbelaste mantelzorgers

“Minister gaat voorbij aan belangrijkste oorzaak ouderenmishandeling” Het Nationaal Ouderenfonds is blij met het streven van staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten (Volksgezondheid) om het misbruik en mishandeling van ouderen uit te bannen. Het Ouderenfonds vindt echter dat de bewindsvrouw met haar oplossing volledig voorbij gaat aan een van de belangrijkste oorzaken van het probleem: de […]

Lees Meer