Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

AWBZ-PGB: Kortdurend Verblijf – Informatie voor cliënten

Bureau Jeugdzorg Gelderland Veranderingen in 2011: Kortdurend Verblijf Tijdelijk verblijf (ook wel bekend als ‘logeren’ of ‘respijtzorg’) heet voortaan Kortdurend Verblijf. De beleidsregels van de overheid (VWS) zijn in 2011 veranderd en aangescherpt. Dat houdt vooral in dat er andere en strengere eisen worden gesteld om ervoor in aanmerking te komen. Kortdurend verblijf is niet […]

Lees Meer

Vraag online een gesprek aan met de familiecoach

Vanaf 28 februari 2011 kunnen mantelzorgers en/of familieleden eenvoudig online hulp aanvragen aan de familiecoaches van Parnassia, specialist in psychiatrie, in Den Haag. Dit kan ongeacht of hun familie bij Parnassia  in behandeling is en ongeacht het psychiatrisch ziektebeeld van het familielid. Dit is een gloednieuwe laagdrempelige dienst die zij  aanbieden aan mantelzorgers in de […]

Lees Meer