Clientondersteuning Archieven | Pagina 88 van 91 | MedicalFacts.nl

Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

ZZP’ers werken samen in Duitse thuiszorg

In de Duitse stad Bielefeld, gelegen halverwege Berlijn en Utrecht, werken 300 wijkverpleegkundigen samen in een grote maatschap van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ ers). Die heten in Duitsland ‘ Freiberuflichen’ . De wijkverpleegkundigen hebben daartoe Bielefeld opgedeeld in buurtjes (‘ quartiers’ ) met een...

Mantelzorgers essentieel om zorg in Nederland betaalbaar te houden

Alzheimer Nederland Dementie kost wereldwijd 600 miljard dollar per jaar Mantelzorgers essentieel om zorg in Nederland betaalbaar te houden De wereldwijde kosten van dementie bedragen 604 miljard dollar per jaar. Dit blijkt uit het World Alzheimer Report 2010. De Nederlandse kosten worden...

Wie zorgt er straks voor jouw ouders?

En wie voor je kinderen? Meer vraag naar zorg en minder mensen om deze zorg te leveren. Een scenario dat beelden over wachtlijsten en premiestijgingen oproept. In 2030 zullen er ongeveer 140.000 mensen meer in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen ouderenzorg moeten...

Wel of niet vragen naar gezondheid mantelzorger?

Een echtpaar komt bij een longarts. Zij heeft een longaandoening. Hij is mantelzorger. Aan het eind van het consult vraagt de arts aan de mantelzorger: En hoe gaat het nu met u? De mantelzorger schiet in tranen. De...

Mantelzorg bestaat veertig jaar

Doe je jas aan. Het is buiten koud. Deze woorden sprak prof.dr.J.C.M.Hattinga Verschure tegen zijn eigen kinderen. Het inspireerde hem rond 1970 tot een publicatie, waarin hij als  eerste het begrip mantelzorg introduceerde. Tegenwoordig geldt dat voor alle...

Douchebeurten in verpleeghuizen: wat is de prevalentie?

Tijdens het symposium Mantelzorg: draagkracht vergroten en draaglast verkleinen, dat de Gemeente Den Haag op maandag 13 september organiseerde op de Haagse Hogeschool (zie ook berichten elders op deze site), bestond verwarring over de vraag hoe vaak een...