Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Mantelzorgsalon Lichamelijke belasting en mantelzorg

Gemeente Noordwijkerhout Mantelzorgsalon Lichamelijke belasting en mantelzorg Zorgen voor een ander kan lichamelijk zwaar zijn. Iemand even uit de stoel helpen opstaan, een stukje buiten achter de rolstoel lopen of iemand in en uit bed helpen. Er zijn verschillende technieken...

Marktwerking in de Zorg: gewoon doen

Markt in de Zorg : het is er, maar niemand weet het nog Het (politieke en) zorgdebat wordt gedomineerd door de these marktwerking vs. de antithese geen-marktwerking. Dit is valse dialectiek, enerzijds is er al lang volop breed marktwerking, anderzijds is er de vooronderstelling, dat...

Reactie UZ Leuven n.a.v. discussie rond ‘euthanasie bij minderjarigen’

Reactie van UZ Leuven naar aanleiding van de discussie rond ‘euthanasie bij minderjarigen’ en de studie ‘Medical End-Of-Life Decisions in Children in Flanders, Belgium’ De zorg aan het levenseinde van kinderen en jongeren,alsook de beslissingen die in die periode vaak moeten genomen...

Gemeenten bereiken mantelzorgers niet met ondersteuning

Veel gemeenten hebben aardig wat ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor mantelzorgers, zoals informatie, advies en begeleiding, emotionele steun en educatie. Het probleem is dat mantelzorgers hier volgens de gemeenteambtenaren niet van op de hoogte zijn en er daarom weinig gebruik van maken....

MEE verdient elke geïnvesteerde euro vier keer terug

Elke euro die in MEE wordt geïnvesteerd, verdient zich minimaal vier keer terug voor de maatschappij. Dit blijkt uit de maatschappelijke Business Case (mBC) ‘De publieke waarde van MEE’ uitgevoerd door Ernst & Young. Kern van het rapport is dat MEE...

Han Nakken Prijs ingesteld

Voor de beste wetenschappelijke prestatie en de opmerkelijkste praktijkprestatie op het gebied van zorg voor personen met Zeer Ernstig Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen is een prijs ingesteld: de Han Nakken Prijs. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgeloofd door het Research Centre...