Clientondersteuning Archieven | Pagina 90 van 91 | MedicalFacts.nl

Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

‘Beter thuis’ in de regio Den Bosch dankzij samenwerking wijkverpleegkundigen en SEH

‘Beter thuis’ in de regio Den Bosch dankzij samenwerking wijkverpleegkundigen en Spoedeisende Hulp “We zien ’s avonds steeds meer kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost,” vertelt SEH-arts Claudia Vernooij. Dit is een landelijke trend. “Deze mensen kunnen niet altijd terug naar huis...

V&VN: mantelzorger vaak zelf hulpvrager

Ruim dertig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkzorg vindt dat ze meer taken moeten overdragen dan verantwoord voor de belasting van de mantelzorger. Veel mantelzorgers zijn overbelast en lopen een groot risico om zelf ziek te worden. 60 procent pakt wel...