Thuiszorg, Mantelzorg & Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veranderd. Vanaf 2015 voeren gemeenten taken uit die voorheen nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Buitenlandse ‘zorg-au pairs’ uitgebuit bij Nederlandse ouderen

SVB maakt PGB-miljoenen over naar het buitenland Buitenlandse werknemers, die inwonen bij Nederlandse ouderen en huishoudelijk werk en zorgtaken verrichten, maken veel langere dagen dan waarvoor zij betaald krijgen. “Het was een gevangenis en een nachtmerrie”,...

Mantelzorgers luiden noodklok met manifest

Mantelzorg is de zorg van iedereen; je bent het, je wordt het of je krijgt het.  Dringende oproep Het Mantelzorg Manifest is een dringende oproep aan de rijksoverheid , gemeenten en werkgevers om hun beleid...

Academie voor patiënten en mantelzorgers

Maastricht UMC+ instrueert en traint eenvoudige medische handelingen Het Maastricht UMC+ beschikt sinds enige tijd over een ‘mantelzorgacademie’. Doel van deze academie is om patiënten (en eventuele mantelzorgers) voor te bereiden op een snelle en verantwoorde terugkeer naar...

Vraag naar thuiszorg en woonvormen voor ouderen groeit in Nederland sterker dan in andere EU-landen

Nederlandse ouderen hebben meer geld over voor woonvormen op maat De vraag naar thuiszorg en specifieke woonvormen voor ouderen zal in Nederland naar verwachting sterker groeien dan in andere EU-landen. Nederlandse ouderen tonen relatief vaak interesse...

8 miljoen voor cliëntondersteuning

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt per 1 juni 8 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. In totaal investeert het kabinet 55 miljoen euro in...