Thuiszorg, Mantelzorg & Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veranderd. Vanaf 2015 voeren gemeenten taken uit die voorheen nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Selectiespelers FC Utrecht voor één dag mantelzorger tijdens provinciebezoek

OprechtUtrecht.nl als hub voor hartverwarmende initiatieven Selectiespelers van FC Utrecht zijn vandaag met stafleden en medewerkers van de club de provincie in getrokken om een hartverwarmend verrassingsbezoek te brengen aan supporters die zich inzetten als mantelzorger....

28 maart nieuwe datum aftrap mantelzorgcampagne

Aftrap campagne FC Utrecht en Zorg van de Zaak rondom problematiek mantelzorgers met inzet selectiespelers Vanwege het schietincident op 18 maart jl. in Utrecht is het provinciebezoek van FC Utrecht spelers, dat op 18 maart zou plaatsvinden, verplaatst naar donderdag...

Spelers FC Utrecht provincie in om mantelzorgers werk uit handen te nemen

Selectiespelers van FC Utrecht trekken 18 maart met stafleden en medewerkers van de club de provincie in om een hartverwarmend verrassingsbezoek te brengen aan supporters die zich inzetten als mantelzorger. De selectiespelers van de Utrechtse eredivisionist nemen voor...

Gun mantelzorgers een week vrij, zonder gedoe

Als mantelzorgers op vakantie willen, komen ze vaak van een koude kermis thuis bij hun zoektocht naar vervangende zorg voor hun naasten. Vervangende zorg blijkt maar beperkt beschikbaar, levert veel regelwerk op en mantelzorgers worden van het kastje...

Voorkomen van verspilling in de zorg, hoe doen we dat?

In de zorgsector worden jaarlijks helaas miljoenen euro’s verspild. In geld, maar vooral ook indirect door zaken die te veel tijd kosten en het onnodig weggooien van (hulp)middelen. Ook de Nederlandse overheid ziet het probleem en signaleert kansen...

Meer aandacht voor vervangende zorg bij mantelzorg

Voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp wordt aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Zij gaat zich inzetten om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder beschikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers. ...