ExpertCast: Coronavirus: Ook in Nederlands belang dat arme landen vaccins krijgen

Nederland heeft nog meer dan zevenhonderdduizend vaccins van AstraZeneca op voorraad en die gaan allemaal naar armere landen, omdat in die landen een tekort is aan vaccins. Er is vraag naar vaccins uit onder meer Namibië en Tanzania en ook Indonesië heeft...

Start ‘rolling review’ coronavaccin Vidprevtyn van Sanofi / GSK

De versnelde beoordelingsprocedure (‘rolling review’) van het coronavaccin Vidprevtyn van fabrikanten Sanofi/GSK is gestart. Dit meldt het beoordelingscomité CHMP van het Europees medicijnagentschap EMA. Het CBG neemt namens Nederland deel aan dit comité. Deze beoordeling is gestart op basis...

Ziekenhuizen en umc’s kunnen dit jaar een flinke slag maken met de inhaalzorg

De meerderheid van de ziekenhuizen verwacht de zorg waarvan zij nu weten dat die is uitgesteld door corona dit jaar alsnog te kunnen verlenen. Voor de overige ziekenhuizen geldt dat zij een deel van deze zorg gaan verlenen in 2021. Dit blijkt...

Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel

Werk weer thuis, tenzij het niet anders kan, en zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Jonge op 19 juli na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van het kabinet, waarbij...

Passende inhaalzorg start na de zomervakantie

Nog steeds kunnen niet alle ziekenhuizen kritieke planbare zorg volledig volgens planning leveren, wel worden plannen voor inhaalzorg gemaakt De druk op ziekenhuizen neemt deze week verder af (peilmoment maandag 12 juli). Wel zijn er nog steeds enkele...

Succes coronamaatregelen kent veel vaders, maar tegenslag is een arme wees’

RIVM-hoofd: reproductiegetal corona stijgt tot boven de 2 (3) | ANP Allerwegen wordt nu hoon uitgestort over het kabinetsbesluit van twee weken geleden om de gedragsbeperkingen maximaal te verruimen. En dat het kabinet nu alweer excuses moet aanbieden omdat...