Coronavirus

Voorpaginanieuws

Richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ gepubliceerd

Richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ gepubliceerd Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten en de Long Alliantie Nederland (LAN) is de multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 versneld ontwikkeld. De richtlijn geeft antwoord op vragen over diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met langdurige coronaklachten en patiëntenvoorlichting. Minister Kuipers van […]

Lees Meer

Ondanks booster recordaantal coronabesmettingen

Onder bloeddonors meet Sanquin Research recordaantallen doorgemaakte corona-infecties. Toch is het vooruitzicht goed. Mede dankzij hoge hoeveelheden antistoffen die bij donors zijn aangetroffen, mag worden verwacht dat de komende tijd ziekenhuisopnames beperkt blijven.In de meetperiode (half december tot half februari) zag Sanquin Research dat de hoeveelheid antistoffen bij donors enorm is gestegen ten opzichte van […]

Lees Meer

Peiling: meer Nederlanders willen steun voor lage-inkomenslanden in gevecht tegen corona

Uit een recente representatieve peiling , in opdracht van ontwikkelingsorganisaties ONE en Cordaid, blijkt dat 73% van de Nederlanders landen wil helpen die zelf te weinig middelen hebben om het coronavirus te verslaan. Dit is een toename van 10% ten opzichte van begin vorig jaar. Ondanks deze trend doet de regering juist steeds minder om […]

Lees Meer

Longcovidfonds belangrijke eerste start voor langdurig zieke zorgmedewerkers

Minister Helder heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat er een Longcovidfonds voor zorgmedewerkers komt. Dit is gekomen na voortdurende druk vanuit de FNV en de inzet van zorgmedewerkers die hun meldingen deden in het FNV Longcovidmeldpunt. Inmiddels zijn hier meer dan 4.100 meldingen op binnengekomen. De minister heeft […]

Lees Meer

Overheid vraagt hulp huisartsen bij tweede boosters

Op 24 februari heeft minister Kuipers van VWS besloten dat er voor de meest kwetsbare volwassenen een tweede boostervaccinatie komt. De overheid vraagt of huisartsen – op vrijwillige basis – kunnen helpen met de vaccinaties van niet-mobiele mensen thuis, zoals heel veel huisartsen in de vorige boostercampagne ook hebben gedaan. Het besluit van de minister […]

Lees Meer