One Health

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

 

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

Maximaal 60 procent enting Q-koorts mogelijk

Dat verwacht het ministerie van landbouw. “Het vaccin kan alleen gebruikt worden bij niet-dragende schapen en geiten. Omdat het dekseizoen al begonnen is, kan een deel van de dieren niet gevaccineerd worden”, aldus een woordvoerder van het ministerie van landbouw. Het ministerie wil dit najaar een vaccinatiecampagne houden waarbij melkgeiten en melkschapen gevaccineerd kunnen worden […]

Lees Meer

FNV: Ziekte van Lyme kan beroepsziekte zijn

Mensen die regelmatig in het groen werken moeten oppassen voor de ziekte van Lyme. De kans op besmetting met deze door teken overgebrachte ziekte neemt toe. Daardoor is het een potentiele beroepsziekte geworden, zegt directeur Jan Warning van Bureau Beroepsziekten FNV. Jan Kuipers heeft het probleem aan den lijve ondervonden. Hij raakte in 1996 besmet […]

Lees Meer