One Health

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

Voorpaginanieuws

Passende inhaalzorg start na de zomervakantie

Nog steeds kunnen niet alle ziekenhuizen kritieke planbare zorg volledig volgens planning leveren, wel worden plannen voor inhaalzorg gemaakt De druk op ziekenhuizen neemt deze week verder af (peilmoment maandag 12 juli). Wel zijn er nog steeds enkele ziekenhuizen die aangeven de kritieke planbare zorg, zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade […]

Lees Meer

Succes coronamaatregelen kent veel vaders, maar tegenslag is een arme wees’

RIVM-hoofd: reproductiegetal corona stijgt tot boven de 2 (3) | ANP Allerwegen wordt nu hoon uitgestort over het kabinetsbesluit van twee weken geleden om de gedragsbeperkingen maximaal te verruimen. En dat het kabinet nu alweer excuses moet aanbieden omdat de besmettingscijfers sindsdien in recordtempo tot grote hoogten zijn gestegen. Rekening houden met anderen Je kunt […]

Lees Meer

Heteroloog vaccineren: Vanaf morgen kunnen mensen die één vaccinatie AstraZeneca hebben gekregen kiezen voor tweede prik BioNTech/Pfizer.

Heteroloog vaccineren vanaf 16 juli Op advies van de Gezondheidsraad heeft minister De Jonge op 6 juli jl besloten dat mensen die één vaccinatie met AstraZeneca hebben gekregen vanaf 16 juli  voor hun tweede prik kunnen kiezen voor BioNTech/Pfizer.  Vanaf vrijdag 16 juli kunnen mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren vanaf 10 uur […]

Lees Meer

Dringend advies voor komende week: blijf thuis en laat je testen na risicovol contact

Iedereen die vorige week risicovolle contacten had, moet thuis blijven en zich laten testen. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge op 12 juli 2021 na afloop van de eerste fysieke bijeenkomst van het kabinet in deze recesperiode. In het licht van de snelle stijging van het aantal besmettingen […]

Lees Meer

Aantal positieve testen verzesvoudigd, reproductiegetal gestegen naar 2,17

In de afgelopen week van 7 juli t/m 13 juli 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten ruim verzesvoudigd (+508%) ten opzichte van de week ervoor. In alle veiligheidsregio’s is deze stijging zichtbaar. Het reproductiegetal van 28 juni op basis van positieve coronatesten is ruim verdubbeld en gestegen van 0,97 naar 2,17 (ondergrens 2,07 – […]

Lees Meer