Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Ingezonden reactie over Zorgkaart Nederland

Graag wil ik een opmerking plaatsen inzake Zorgkaart Nederland. Diverse bronnen suggereren mijns inziens dat men op Zorgkaart Nederland objectief reacties kan plaatsen en dat er grif gebruik wordt gemaakt van deze site om onvrede, tevredenheid en dus mening te ventileren. Echter, Zorgkaart Nederland verwijdert wel reacties die negatief zijn als een arts daartoe verzoekt […]

Lees Meer

Hoe zorgen we voor onze ouderen?

Op Deeljezorg.nl besteden we de komende tijd extra aandacht aan een groeiend probleem: de zorg voor onze ouderen. Hoe willen we dat onze (groot)ouders verzorgd worden? En hoe wil je de zorg graag regelen als jezelf ouder wordt? Berichten over luierdagen, overbelaste mantelzorgers, vereenzaming van ouderen en oplopende zorgkosten stemmen niemand vrolijk. Op vele plekken […]

Lees Meer