Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Hoogleraren pleiten voor meer regie en maatregelen

Ondanks het feit dat op Prinsjesdag 2023 een demissionair kabinet zijn laatste begroting presenteert en bovendien in november na de verkiezingen verdwijnt, dient een aantal van de wetenschappers van Tilburg University vanuit hun expertise de huidige én toekomstige bewindslieden van advies. Zij doen dat op het gebied van woningbouw, armoede, arbeidsmarkt en zorg, waarbij zij […]

Lees Meer

Het controversiële concept van “resultaatgericht beschikken.”

Het wetsvoorstel “resultaatgericht beschikken.” is recentelijk ingetrokken na inspanningen van Ieder(in) en cliëntenorganisaties, maar gemeenten lijken te proberen deze benadering via een andere route te handhaven. Achtergrond: Resultaatgericht beschikken in de Wmo Resultaatgericht beschikken is een aanpak in de Wmo waarbij gemeenten geen specifieke urenindicatie geven voor ondersteuning, maar eerder een vaag omschreven doel, zoals bijvoorbeeld […]

Lees Meer