Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Kader Passende Zorg moet noodzakelijke transitie in de zorg vlottrekken

Jaar op jaar stijgen de zorgkosten. De begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat voor 2023 een stijging zien van 6 procent. Dat is opvallend aangezien het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars veel pogingen hebben gedaan de groei van de zorgkosten te beteugelen en terug te brengen naar 0 procent. Maar de praktijk […]

Lees Meer

Zorg om toegang om continuïteit van medische en psychische zorg asielzoekers

Brief NVvP NIP JWS en KNMG aan Ministerie van JenV en VWS: zorg om toegang tot en continuïteit van medische en psychische zorg aan asielzoekers Onlangs hebben de voorzitters van de NVvP, het NIP, de JWS en de KNMG, beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen, artsen en overige medisch specialisten bijgaande brief gestuurd aan de ministeries van […]

Lees Meer