Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Los oplopend tekort aan ggz-personeel duurzaam op

Dringende oproep ggz branche- en cliëntenorganisatie aan minister Op dit moment is een tekort van 4.200 arbeidskrachten in de ggz. In 2031 zal dat aantal oplopen tot 9.300 werknemers. “Een verder oplopend tekort aan arbeidskrachten in de ggz dwingt de minister om de uitvoering en aansturing van de ggz onder de loep te nemen”, schrijven […]

Lees Meer

De stand van zaken van esketamine

Er is veel te doen rondom het nieuwe medicijn Esketamine. Nu het goedgekeurd is als middel tegen hardnekkige depressies, en in het basispakket wordt aangeboden, blijkt de verkrijgbaarheid vooralsnog een enorme uitdaging.   Orale esketamine bij patiënten met ernstige, niet-psychotische, behandelingsresistente depressie Met de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt tijdelijke financiering verstrekt voor behandelingen die qua […]

Lees Meer

‘Nederland loopt achter in digitalisering zorg en innoveert onvoldoende opgavegericht’

Nederland moet kiezen voor een andere aanpak om de digitalisering in de Nederlandse zorg te bevorderen. Dat staat in een onderzoek dat de Universiteit Twente (Sustainable Healthcare Technology, TechMed Centrum, en faculteit BMS) uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MEVA). De UT staat zeker niet alleen met haar conclusie dat […]

Lees Meer

‘Intensievere samenwerking onvermijdelijk bij de ontwikkeling van geneesmiddelen’

Wanneer je maar kans hebt dat 1 op de 30 pogingen succesvol is bij het ontwikkelen van geneesmiddelen, weeg je als investeerder en farmaceut het risico zorgvuldig. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het rapport van minister Kuipers en een artikel […]

Lees Meer

‘Geneesmiddelenontwikkeling is complex, daarom is samenwerken heel belangrijk’

Laten we sámen het proces van geneesmiddelenontwikkeling verbeteren, en vooral ook versnellen. Dat zal uiteindelijk leiden tot lagere ontwikkelkosten. Wij herkennen veel in het rapport over de financiering van geneesmiddelenontwikkeling dat minister Kuipers (VWS) woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Geneesmiddelenontwikkeling is complex, kostbaar en risicovol. In een serie rapporten die het ministerie gisteren publiceerde, […]

Lees Meer