Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Voorpaginanieuws

‘Geen gezonde ouderenzorg zonder positief werkgeverschap en werknemerschap’

Met de positieve oproep van Actiz wordt getracht om te anticiperen op de tekorten aan en afgenomen binding van de specialisten ouderengeneeskunde aan de verpleeghuizen. Door betere waardering en facilitering zou de “vlucht” van specialisten ouderengeneeskunde uit het verpleeghuis afgeremd kunnen worden. De context van de oproep moet echter verbreed worden. De specialist ouderengeneeskunde kan […]

Lees Meer

Eerste gentherapie voor de spierziekte SMA: beloftevolle ontwikkeling

Een stagnerende ontwikkeling, verlammen van de spieren en, wanneer er niet of te laat behandeld wordt, overlijden nog vóór de peuterleeftijd. Elk jaar krijgen 15 à 20 gezinnen dit vooruitzicht wanneer bij hun baby de diagnose spinale musculaire atrofie (SMA) wordt gesteld. Vandaag adviseerde Zorginstituut Nederland de minister voor Medische Zorg om Zolgensma op te […]

Lees Meer

‘Vaccinproductie: er zijn betere opties dan vrijgeven patenten’

EU wil praten over opzijschuiven patenten coronavaccins | ANP Het vrijgeven van patenten voor coronavaccins helpt patiënten wereldwijd niet, en kan zelfs averechts uitwerken. Het knelpunt voor het opschalen van productie is het vinden van veilige productiecapaciteit. We moeten ons daarom focussen op snelle uitbreiding van bestaande productiecapaciteit bij ervaren vaccinproducenten. Dat werkt sneller en […]

Lees Meer

Tienduizenden arbeidsmigranten moeilijk te bereiken voor vaccinatie

Tienduizenden arbeidsmigranten zijn, vanwege het ontbreken van adresgegevens, moeilijk te bereiken voor vaccinatie. Als brancheorganisatie voor uitzendorganisatie stellen wij voor om uitzenders te laten helpen bij de vaccinatiecampagne voor arbeidsmigranten. We vinden dat deze groep mensen geen tweederangs burgers zijn en voelen ons medeverantwoordelijk voor hun gezondheid en veilige woon- en werkomstandigheden. Dit aanbod doet […]

Lees Meer

‘Nederland heeft goud in handen met ‘Made in Holland’-medicijnen’

Bristol Myers Squibb (BMS) gaat in Leiden een nieuwe CAR-T-celtherapiefaciliteit bouwen. Dat is goed nieuws voor al die patiënten in Europa die straks geholpen kunnen worden tegen bepaalde vormen van bloedkanker. Dat BMS hun geavanceerde productielijn in Leiden vestigt, en Kite Pharma een soortgelijke lijn openede in Hoofddorp, zegt ook iets over ons land. De […]

Lees Meer