Oproep

Sprekers gevraagd voor congres over indicatiestelling en AWBZ

Op 7 april 2011 organiseert het Julius Centrum haar jaarlijkse congres over recente ontwikkelingen in de indicatiestelling. Het thema wordt dit keer Verschillen en overeenkomsten in de indicatiestelling voor AWBZ, de Bureaus jeugdzorg, de WMO en de Sociale Zekerheid. Wat kunnen we van elkaar leren? Belicht worden recente ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap bij […]

Lees Meer

7 september deadline Mediaprijs 2010

De Hersenstichting Nederland nodigt journalisten en redacteuren van gedrukte media uit om uiterlijk 7 september a.s. bijdragen in te zenden voor de Hersenstichting-Mediaprijs 2010. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 3000 en wordt uitgeloofd aan de journalist of redacteur (schrijvende pers) die na 7 september 2009 het beste artikel schreef over de hersenen […]

Lees Meer

Stagiair gevraagd over Pesten op middelbare scholen

Op een middelbare scholengemeenschap in de regio Utrecht is een lesprogramma ontwikkeld, gericht op kennis en preventie van zeven ongezonde leefstijlfactoren: te weinig bewegen, roken, overmatig alcoholgebruik, verkeerde voeding, internetverslaving, te weinig ontspanning en ongewenste seksualiteit. September 2010 start een gecontroleerde studie met twee experimentele en twee controlescholen. Voorafgaand aan de interventie wordt op alle […]

Lees Meer

Oproep voor kandidaten Leonard-prijs 2010

Komend najaar wordt voor de achtste maal de Leonard-prijs uitgereikt. Goede diabeteszorg voor kinderen en jongeren krijgt hiermee extra aandacht. Het is tot 1 november a.s. mogelijk kandidaten voor te dragen. De Leonard-prijs – een initiatief van de Stichting Diabetes Education Study Group Nederland (DESG) – is ingesteld als eerbetoon aan een persoon (of groep […]

Lees Meer

Burgerinitiatief AED

Burgerinitiatief bepleit ruimere inzet automatische defibrillatoren Handtekeningenactie voor wet en regelgeving voor de AED in Nederland Er is anno 2010 nog altijd geen wet of regelgeving betreffende de AED. De enige uitzondering is dat de gezondheidsraad in 2002 heeft vastgesteld dat de automatische uitwendige defibrillator (AED), ook bij toepassing door leken, inmiddels zó veilig is […]

Lees Meer