CZ steunt onderzoek Tilburg University naar big data in zorgsector

Zorgverzekeraar CZ, de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over een onderzoeksprogramma dat de komende vijf jaar zal worden uitgevoerd (2017-2021) op het snijvlak van zorg en big data. Twee bijzonder hoogleraren,...

Telegraaf: één op de vijf parkinsonpatiënten toch aan ándere doodsoorzaak overleden

Bij één op de vijf mensen (22 procent) die gestorven zouden zijn aan de ziekte van Parkinson, blijkt er toch een ándere doodsoorzaak te zijn dan bij het overlijden officieel werd vastgesteld. Deze onthutsende conclusie brengt onderzoek an de Nederlandse Hersenbank bij overleden hersendonoren...

Zes miljoen euro EU-subsidie voor onderzoek persoonlijke interventies bij borstkanker

Zes miljoen euro EU-subsidie voor onderzoek gericht op persoonlijke interventies voor  patiënten met borstkanker De Europese Unie kent zes miljoen euro subsidie toe aan MESI-STRAT, een groot internationaal onderzoeksconsortium onder leiding van professor Kathrin Thedieck van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek heeft een...

KWF: 6.5 miljoen euro voor meer en betere patiëntenstudies

Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) krijgt van KWF Kankerbestrijding een bedrag van 6.5 miljoen euro om meer en betere klinische multicenter studies in de oncologie mogelijk te maken. De gelden maken deel uit van de nieuwe financieringsvorm Infrastructurele initiatieven van KWF. Hiermee worden...

Verzekeraars investeren in personalised medicine

Zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en Menzis steken € 3 miljoen in een technologie die er voor zorgt dat patiënten meer medicijnen op maat kunnen krijgen. Met de nieuwe techniek kan vooraf worden getest of een middel bij een specifieke patiënt aanslaat. De Utrechtse hoogleraar Hans...