Nationaal Preventieakkoord verbetert gezondheid van alle Nederlanders

Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met vereende...

Banden Siriz en VBOK moeten worden doorgeknipt

‘Blokhuis gaat niet ver genoeg: banden Siriz en anti-abortusclub moeten worden doorgeknipt’ GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet en PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen zijn teleurgesteld dat staatssecretaris Blokhuis op twee gedachten blijft hinken als het gaat om de invloed van anti-abortusorganisatie Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK)...

Kamer: Bruins moet zich inspannen voor behoud acute verloskunde Lelystad

De Tweede Kamer wil dat minister Bruins alles op alles zet om de acute verloskunde in Lelystad te behouden. Een overgrote Kamermeerderheid steunt een voorstel van GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet die daartoe oproept. Heroprichting Als de acute verloskunde in eerste instantie niet door overnemende partij van de...

GroenLinks wil via standaardtarief af van marktwerking wijkverpleegkunde

Om de kwaliteit van de wijkverpleging ook in de toekomst te garanderen, moet wat GroenLinks betreft een standaardtarief worden ingevoerd voor wijkverpleegkundigen. Volgens Kamerlid Corinne Ellemeet heeft de marktwerking juist deze sector onder enorme druk gezet. ‘Er is een toptarief vastgelegd dat eigenlijk overeenkomt...

Bruins informeert Tweede kamer over mislukken doorstart Slotervaart

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de curatoren van het Slotervaart ziekenhuis hebben aangegeven geen mogelijkheden voor een doorstart te zien. Minister Bruins: “De curator van het Slotervaart ziekenhuis heeft vandaag laten weten dat een doorstart niet...

AMvB in consultatie voor inrichting wietteeltexperiment

Minister Bruins voor Medische Zorg en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid  hebben vandaag de concept algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor de inrichting van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ in consultatie gedaan. De concept-AMvB betreft een nadere invulling van de regels, die zijn opgenomen...