Nieuwe neurotechnologieën vragen om juridische bescherming van ons mentale leven

Technologieën die de hersenen kunnen 'lezen' en veranderen zijn in opkomst. Deze neurotechnologieën zouden bedrijven en overheden in staat kunnen stellen informatie uit het brein te halen en ook in te grijpen in gedachten en emoties van burgers. In verschillende landen, zoals...

‘Burgerinitiatieven belangrijk in nieuw woonakkoord ouderenzorg’

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde deze week voor een motie voor een nationaal woonzorgakkoord om de wachtlijsten in de ouderenzorg op te lossen. Dat is hard nodig omdat niet alleen het aantal ouderen toeneemt, ook het aantal alleenwonenden stijgt.

Pilot helpt startups essentieel personeel uit het buitenland te werven

Het kabinet start een pilot in de vorm van een verblijfsregeling die het voor innovatieve startups makkelijker maakt om personeel met gewilde expertise vanuit het buitenland aan te trekken. Voor startups is het als groeiend bedrijf van groot belang om personeel met...

Reactie FNV op extra miljarden voor de jeugdzorg

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Voordat we in de juichstand gaan spreken we eerst op 1 juni met Paul Blokhuis, Staatssecretaris VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport.) We willen nog steeds dat de jeugdzorg op een andere manier wordt...

Neem Deltaplan Mentale Gezondheid op in regeerakkoord

MIND schrijft brief aan informateur nieuw kabinet Neem Deltaplan Mentale Gezondheid op in regeerakkoord Onze mentale gezondheid is in gevaar. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder 10 tot 30-jarigen. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor...

Voorgestelde reparatie wet verplichte ggz hard nodig maar lost problemen onvoldoende op

Voorgestelde reparatie wet verplichte ggz is hard nodig maar niet voldoende. NVvP, Nederlandse ggz en V&VN vragen Kamerleden meer aanpassingen. Donderdag 27 mei bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel om de wet verplichte ggz deels te...