Laat cijfers los, gebruik patiëntenverhalen

Vandaag vergadert de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer over ziekenhuiszorg. Op de agenda staan vooral kwantitatieve manieren om de zorg inzichtelijk te maken. Stans van Egmond en Marjolijn Heerings van het Rathenau Instituut roepen op om discussie over kwaliteit van zorg breder...

Voorstanders referendum donorwet kunnen verder met voorbereidingen

Voorstanders van een referendum over de donorwet kunnen doorgaan met hun voorbereidingen.De kiesraad maakte vandaag bekend dat de benodigde 10.000 geldige verzoeken voor een raadgevend referendum zijn behaald. Nu moeten er in zes weken tijd 300.000 handtekeningen verzameld worden om het referendum mogelijk te...

Politieke discussie zorgkosten onontkoombaar

De politiek kan niet langer om het vraagstuk heen wat de behandeling van ziekten mag kosten. Ontwikkelingen van aantallen patiënten, groeiende behandelmogelijkheden en kosten van behandelingen vragen om een maatschappelijke oordeel. Vandaag opent de Volkskrant met een artikel waarin zorgen worden geuit over de betaalbaarheid...

Patientenfederatie NPCF uit zorgen in brief naar staatssecretaris Van Rijn

Patientenfederatie NPCF heeft vandaag in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) haar zorgen geuit over de voortgang van de veranderingen in de langdurige zorg. De patientenfederatie verwoordt daarin ook de zorgen en onzekerheden die mensen melden. De effecten van bezuinigingen worden zichtbaar, maar er...

MIND en Depressie Vereniging tekenen ‘depressiedeal’ met minister Schippers

Aantal mensen met depressie moet komende tien jaar fors afnemen Op de vierde conferentie van ‘Alles is gezondheid…’ ondertekenen de directie van MIND (Ronald Gorter) en de Depressie Vereniging (Nathalie Kelderman) samen met Minister Schippers en 17 andere betrokken partijen een intentieverklaring om de brede...

ANT: gemengde gevoelens over tarievenbesluit NZa

“Blij met duidelijkheid voor tandartsen, zorgen over kwaliteit van mondzorg” De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft gemengde gevoelens over het tarievenbesluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de aangekondigde korting van 5,15 procent. De ANT is blij dat er na anderhalf jaar wachten eindelijk duidelijkheid...