Politiek

Voorpaginanieuws

Minister Helder breekt woord richting zorgverleners met longcovid

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport houdt zich niet aan haar woord richting zorgmedewerkers met longcovid, zo stellen FNV en CNV. Vandaag zou zij in een gesprek met de vakbonden FNV en CNV Zorg & Welzijn uitsluitsel geven over een eventuele financiële tegemoetkoming voor de slachtoffers. Op het laatste moment annuleerde de minister het […]

Lees Meer

Organisaties hoogspecialistische jeugdzorg vragen staatssecretaris haast te maken

Organisaties voor hoogspecialistische jeugdzorg vragen staatssecretaris Van Ooijen van Jeugd & Preventie om meer haast te maken met de doorontwikkeling van het jeugdstelsel. De beschikbaarheid van jeugdhulp voor de meest kwetsbare jongeren staat dusdanig onder druk, dat een oplossing op korte termijn noodzakelijk is. De organisaties stuurden de staatssecretaris daarom een voorstel voor het uitvoeren […]

Lees Meer

Vandaag debat over nuttige verruiming WLZ-cliëntondersteuning

Het zorglandschap in Nederland is complex. Om daarin goed je weg te vinden is ingewikkeld door de vele keuzes die gemaakt kunnen worden. Hierdoor vallen mensen vaak tussen wal en schip, omdat ze de weg naar de juiste zorg en ondersteuning die beschikbaar zijn vanuit zorgverzekeringswet, wet maatschappelijke zorg en wet langdurige zorg niet weten […]

Lees Meer

Samenwerking in geboortezorg hoeft geen bedreiging te zijn voor thuisbevalling

De Tweede Kamer beslist vandaag, 12 april, over een eventuele nieuwe financiering van de geboortezorg in Nederland. Dit kan het behoud zijn van de mogelijkheid om thuis te bevallen. In 2007 bleek de sterfte van baby’s rond de geboorte in Nederland hoger dan in andere Europese landen. In 2009 bleek het om een structureel probleem […]

Lees Meer

Stop nu met bezuinigingen jeugdzorg

MIND start landelijke petitie MIND is een petitie gestart ‘Stop nu met bezuinigen op de jeugdzorg.’ Uit het debat over het regeerakkoord op woensdag 19 januari blijkt dat het nieuwe kabinet niet van plan is de in het reageerakkoord opgenomen bezuinigingen van tafel te halen, zelfs niet na een motie van vrijwel de gehele oppositie. […]

Lees Meer