Politiek Archieven | Pagina 2 van 202 | MedicalFacts.nl

Neem Deltaplan Mentale Gezondheid op in regeerakkoord

MIND schrijft brief aan informateur nieuw kabinet Neem Deltaplan Mentale Gezondheid op in regeerakkoord Onze mentale gezondheid is in gevaar. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder 10 tot 30-jarigen. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor...

Voorgestelde reparatie wet verplichte ggz hard nodig maar lost problemen onvoldoende op

Voorgestelde reparatie wet verplichte ggz is hard nodig maar niet voldoende. NVvP, Nederlandse ggz en V&VN vragen Kamerleden meer aanpassingen. Donderdag 27 mei bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel om de wet verplichte ggz deels te...

Brief aan informateur Hamer: biotech biedt gezonder, duurzamer en welvarender Nederland

Met de komst van Mariëtte Hamer heeft Nederland sinds vorige week een nieuwe informateur die aan de slag gaat met mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering. Grote maatschappelijke uitdagingen HollandBIO ziet dat een nieuw kabinet voor...

Nieuwe wetgeving verwacht rons elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg

Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De ministerraad heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op voordracht van minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport). Het doel van de...

Tegemoetkoming doorbetalen kinderopvang voor ouders zonder kinderopvangtoeslag

Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO).  Dit is een tegemoetkoming voor...

Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start

Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week)...