Politiek Archieven | Pagina 200 van 202 | MedicalFacts.nl

Staatssecretaris neemt advies Regie aan de poort in ontvangst

Op 7 december heeft Rien Meijerink, voorzitter van de RVZ, het advies Regie aan de poort aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn. De RVZ vindt dat de gemeente aan zet is om de basiszorg te organiseren met wijkgerichte basiszorgteams. De staatssecretaris liet zich positief...

Schippers wil falende artsen harder aanpakken

Minister Schippers wil artsen die fouten maken harder aanpakken. Een beroepsverbod bijvoorbeeld, moet makkelijker kunnen worden opgelegd. De strengere regels komen naar aanleiding van de zaak-Jansen Steur. Minister Edith Schippers (VWS) wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op geen enkele wijze afspraken...

Behandeling psychische klachten na rouw of scheiding, of na seksueel misbruik straks niet meer vergoed

De behandeling van bepaalde psychische klachten die nu vergoed worden door de zorgverzekeraars, wordt mogelijk in de toekomst niet meer vergoed. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) komt in maart met een verduidelijking welke psychische zorg al dan niet in aanmerking komt voor vergoeding.  De...

Schippers wil af van beperking voor medisch beroepsverbod

Minister Edith Schippers (VWS) wil af van de beperking dat een beroepsverbod alleen opgelegd kan worden wanneer een delict begaan is in de beroepsuitoefening. Nu is het nog zo dat de strafrechter alleen bij een beperkt aantal in het wetboek van strafrecht aangegeven delicten...

Schippers bindt IGZ aan handhaving ‘geen afspraken zonder tuchtrecht’

Minister Edith Schippers (VWS) wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op geen enkele wijze afspraken maakt met disfunctionerende medici, maar gebruik maakt van publiekrechtelijke mogelijkheden, zoals het starten van een tuchtzaak. Schippers stelt dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer....

NZa wijst op mogelijke prijsstijging na fusie ziekenhuizen Den Haag en Delft

De voorgenomen fusie tussen het Haga Ziekenhuis in Den Haag en de Stichting Reinier de Graaf Groep in Delft kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de ziekenhuiszorg in de regio. De prijzen voor klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg kunnen door de fusie...