Geef coassistenten een stagevergoeding!

Maak een einde aan discriminatie en geef coassistenten een stagevergoeding, zegt Hein Handgraaf, voorzitter van het KNMG Studentenplatform. Studenten leveren door de bezuinigingen van het kabinet Rutte-II flink in. De studiefinanciering wordt een lening en de ov-jaarkaart een kortingskaart. Iedere student gaat er fors...

KNMG: medische beroepsgroep zelf verantwoordelijk voor professionele standaard

De normen voor medisch handelen moeten primair de verantwoordelijkheid blijven van de medische beroepsgroep. Dit benadrukt artsenfederatie KNMG in aanloop naar het debat vandaag in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ter oprichting van een kwaliteitsinstituut in de zorg. Het Zorginstituut Nederland, veelal kwaliteitsinstituut genoemd,...

Mondeling overleg Eerste Kamer met minister Schippers over zorgbezuiniging

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft met minister Schippers van VWS gesproken over de bezuinigingen op de zorgkosten voor inwoners van de openbare lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire (Caribisch Nederland). Vanaf 1 januari 2013 zou op het verzekerde pakket voor tandartszorg en fysiotherapie...

Besluit minister positief voor promovendi

Promoveren moet aantrekkelijk blijven en mensen in een wetenschappelijk promotietraject hebben recht op een fatsoenlijke en eerlijke arbeidspositie. Daarom is het verstandig dat minister Bussemaker van Onderwijs en Wetenschap heeft besloten om geen bursalenstelsel in te voeren, zoals het vorige kabinet voorstelde. Met dit...

Centraal informatiepunt over kwaliteit zorg

De Partij van de Arbeid wil een centraal informatiepunt waar patiënten snel en eenvoudig inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit en patiëntveiligheid van verschillende zorgaanbieders. Patiënten hebben recht op deze informatie. Via dit informatiepunt kan de patiënt op een plek de kwaliteit van het...