RIVM evalueert hielprikprogramma

Met ingang van 1 januari 2007 is de hielprik uitgebreid van drie naar zeventien aandoeningen. Sinds deze uitbreiding zijn circa 120 extra baby’s met ernstige aandoeningen opgespoord. In 2007 zijn in totaal 194 kinderen met de hielprikscreening opgespoord. Dit blijkt uit een evaluatie door...

Minder oogletsel door het succes van de FireGoogs vuurwerkbril

Dit jaar worden er meer vuurwerkbrillen verkocht dan ooit tevoren EEMNES, 20081207 -- Dit jaar worden er meer vuurwerkbrillen verkocht dan ooit tevoren. Vuurwerkpreventie heeft het afgelopen jaar dan ook alles op alles gezet om de brillen in de winkels te krijgen. En met groot...

Advies Achmea-managers aan gemeente Coevorden en Politie Coevorden

Achmea-managers aan gemeente Coevorden en Politie Coevorden: betere leefsituatie kinderen gemeente Coevorden door andere manier van samenwerken Instanties zetten zich al jarenlang met hart en ziel in voor kinderen in de gemeente Coevorden. Toch verdienen de kinderen een nog...

Minder diabetes door leefstijlbegeleiding

Persoonlijke leefstijlbegeleiding levert aanzienlijke gezondheidswinst op bij diabetici en bij mensen die door zwaar overgewicht een verhoogd risico op diabetes hebben. Met name beweeg- en dieetadvies blijkt een kosteneffectieve maatregel. Begeleiding tot 400 euro per persoon in ...

Betere zelfcontrole bloed glucosemeter hard nodig

Op 14 november, Wereld Diabetes Dag, wordt het startschot gegeven van een grootscheepse voorlichtingscampagne over het juiste gebruik van glucosemeters. Zo'n 300.000 mensen met diabetes controleren dagelijks het glucosegehalte in hun bloed. De uitslag van de glucosemeting levert waardevolle informatie op en kan er...

Betere opsporing schade kleinste bloedvaatjes via MRI

Met de verbeterde techniek van de nieuwe MRI is mogelijk om de kleinste detail in en rond het hart zichtbaar te maken. Ondanks een effectieve dotterbehandeling komt bij veel hartpatienten geen volledig herstel van de bloedtoevoer naar het hart tot stand. Oorzaak is beschadiging...