Wilt u als patiënt uw ervaringen over de zorg met jongeren delen?

Jonge mensen tussen 14-27 jaar gaan aan de slag met film, influencing, storytelling, theater, creative technology en mindfulness. Ze willen graag meer leren over de zorg. Wat kan je door een ziekte niet meer doen, zien of horen? Wat...

Reuma, kans op werk?

De helft van de mensen met reuma tussen de 40 en 65 jaar heeft geen betaalde baan. Als je nagaat dat 1,95 miljoen Nederlanders een vorm van reuma hebben, dan is de schade van reuma op het werk groot,...

Complexe jicht in de toekomst beter te herkennen en genezen

Meer dan 10% van de 60-plussers in Nederland heeft last van jicht, een pijnlijke reumatische aandoening. Voor een goede behandeling is tijdige herkenning belangrijk. VieCuri gaat onderzoek verrichten zodat complexe jicht wereldwijd beter kan worden herkend. Daarnaast...

Mijn ideale werkgever

De helft van mensen met reuma tussen de 40-65 jaar heeft geen betaalde baan. Door de grilligheid van de ziekte zijn werkgevers vaak huiverig om iemand met reuma aan te nemen. Dat het ook anders kan blijkt uit het...

Vermoeidheid belangrijkste thema bij mensen met reuma

Op zaterdag 24 november presenteerde de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) in Utrecht aan haar partners in de Reumazorg de eerste kennisagenda van mensen met reuma. Reumazorg Nederland vroeg het Nivel om onderzoek te doen naar de problemen die patiënten ervaren in hun dagelijks...

Reumapatiënt krijgt betere voorlichting d.m.v. animatievideo’s

Het Amsterdamse Reade heeft de eerste 6 animatievideo’s uitgebracht die de keuze in vorm van voorlichting aan reumapatiënten verbreed.  Animatievideo’s zijn bewezen effectief binnen patiëntenvoorlichting vooral vanwege de bewegende beelden in combinatie met eenvoudig gesproken en geschreven tekst. Animatievideo’s “Patiëntenvoorlichting is essentieel voor goede arts-patiëntcommunicatie. De...