Sociaal Domein

Gemeenten moeten dak- en thuisloze jongeren briefadres gaan geven

Dakloosheid onder jongeren is voor gemeenten een complex probleem. De landelijke overheid helpt hen in de goede richting door te verplichten om alle jongeren zonder woonadres in te schrijven in de BRP op een briefadres. De gemeente Den Haag experimenteerde hier al mee en bereikte interessante resultaten. Vanaf achttien jaar moeten jongeren veel zaken zelf […]

Lees Meer

NVvP niet ontevreden met eerste evaluatie Wet verplichte ggz (Wvggz), maar pas gerust als knelpunten via wetswijziging zijn verholpen

Donderdag 16 december publiceerde het Ministerie van VWS het eerste deel van het evaluatierapport van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en van het evaluatierapport over schakelartikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz). De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) was al vóór invoering uiterst kritisch op verwachte negatieve gevolgen voor patiëntenzorg, die ook realiteit werden. De vereniging, […]

Lees Meer