Sociaal Domein

’s Heeren Loo bindt strijd aan tegen eenzaamheid onder cliënten

‘Ook in een grote groep kan je je alleen voelen’ Amersfoort – Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem, maar ook vaak een blinde vlek. We zien het niet of denken dat het in onze omgeving er niet is. Door corona is het urgentiebesef groter geworden.  ’s Heeren Loo heeft dit opgepakt als project voor sociale innovatie.   Cliënten, verwanten, begeleiders en managers hebben […]

Lees Meer

Doorontwikkeling inclusievere VO-scholen vraagt betere randvoorwaarden en ondersteuning

Op 38% van de VO-scholen die werken aan inclusiever onderwijs is het aantal verwijzingen naar gespecialiseerd onderwijs afgenomen. Bij 44% is dat ongeveer gelijk gebleven en bij 12% toegenomen. Ondanks de substantiële vorderingen en geleverde inspanningen blijkt het in de praktijk lastig om meer leerlingen die extra onderwijszorg nodig hebben binnen de muren te houden […]

Lees Meer

Brigitte Boon benoemd op leerstoel over gehandicaptenzorg

Dr. Brigitte Boon wordt met ingang van 1 juni 2021 benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Data en technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg’ aan Tilburg University, gevestigd bij het departement Tranzo binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De leerstoel wordt ingesteld door Siza en Academy Het Dorp. Mensen met lichamelijke en/of verstandelijke […]

Lees Meer

Nieuwe subsidieregeling voor sociale en vitale stad

Meer transparantie en een gelijk speelveld voor alle partijen in de stad, groot én klein. De nieuwe subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal Den Haag moet de vitaliteit, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners helpen versterken. Tegelijk maakt 1 nieuwe en brede regeling, waarvoor in totaal 5.720.000 euro per jaar beschikbaar is, een einde aan de […]

Lees Meer

Rijtest voor mensen met autisme voortaan alleen op indicatie

Het is niet nodig om alle rijexamenkandidaten met een autismespectrumstoornis (ASS) te verplichten een rijtest te doen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van IenW. De raad adviseert de minister om de rijtest alleen te laten afnemen als de verplichte medische keuring daar aanleiding toe geeft. Op dit moment moeten mensen […]

Lees Meer