CBS: Meer overledenen, minder geboortes

De Nederlandse bevolking is in de eerste helft van 2015 minder sterk gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de natuurlijke groei was laag: het afgelopen half jaar werden er minder kinderen geboren terwijl er meer mensen stierven. De immigratie bleef relatief hoog,...

80 procent Nederlanders wil zelf iets doen tegen eenzaamheid

Maar liefst 80 procent van de Nederlandse bevolking wil een bijdrage leveren om eenzaamheid terug te dringen. Het meest genoemd worden samen een activiteit ondernemen, een kop koffie drinken of helpen bij vervoer. Dit blijkt uit een...

Vraag naar personeel ouderenzorg zal minder hard stijgen

SCP: 140.000 mensen in zorg nodig De vraag naar personeel in de ouderenzorg zal minder hard stijgen, zo blijkt uit een analyse van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat vandaag is gepresenteerd. De komende decennia zal de bevolking steeds verder vergrijzen....

Kind met chronische aandoening heeft lagere kwaliteit van leven

Aandoeningen hebben invloed op het zelfvertrouwen van het kind en op hun ouders Kinderen met een chronische aandoening hebben een minder goede kwaliteit van leven dan kinderen die gezond zijn. Dat komt onder andere doordat ze lichamelijke klachten hebben als pijn of psychosociale problemen zoals...

Levensverwachting in 2019 toegenomen

De levensverwachting is in 2019 toegenomen met 4 maanden tot 80,5 jaar voor mannen, en met 3 maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen. De hogere sterfte door het coronavirus COVID-19 kan een effect hebben op de ontwikkeling van de levensverwachting. Afhankelijk van...

1000ste dotterbehandeling in Rijnstate

Afgelopen zaterdag vond in Ziekenhuis Rijnstate de 1000ste dotterbehandeling van dit jaar plaats. Dit is een forse stijging vergeleken met 2007, waarin 750 mensen gedotterd werden. De stijging heeft voornamelijk te maken met goede afspraken met omliggende ziekenhuizen en de ambulancedienst. Het verzorgingsgebied wordt steeds...