Stoppen met Roken

Dossier Stoppen met roken

Hoe ons lichaam gebroken DNA herstelt

VU-onderzoekers onderzochten hoe ons lichaam gebroken DNA repareert. Met een zelfontwikkelde baanbrekende technologie legden ze voor het eerst eiwitbruggen bloot, die cruciaal zijn in dit herstelproces. Natuurkundige Ineke Brouwer onderzocht dit proces voor haar promotieonderzoek. Over het bestaan van de brugstructuur werd wel gespeculeerd, met...

Preventiebeleid faalt: MBO-ers roken meer, HBO-ers drinken vaker

MBO studenten van 17 jaar hebben de afgelopen maand vaker gerookt (33 procent) dan hun leeftijdsgenoten op het voortgezet onderwijs (VO) (25 procent) en HBO (23 procent). Voor alcohol daarentegen geldt dat van de 17- jarige HBO-ers 80 procent de afgelopen maand heeft gedronken....

Matiging in blowen en roken, maar niet in alcohol

Resultaten onderzoek onder coffeeshopbezoekers: Amsterdamse coffeeshopbezoekers #blowen minder vaak Onder Amsterdamse coffeeshopbezoekers is elke dag een joint niet ongewoon, maar ze blowen wel minder dan zes jaar geleden. Dat blijkt uit Antenne 2015, het jaarlijks onderzoek van het Bonger Instituut (UvA) en Jellinek naar de...

Coping is voor herstel na een gebroken pols belangrijker dan de soort breuk

Opereren van #pols lang niet altijd noodzakelijk wijst proefschrift uit :Zorg kan beter en efficiënter Een gebroken pols is een van de meest voorkomende breuken. Als de botdelen ver uit elkaar staan en de patiënt voor een operatie kiest, kan de #breuk geopereerd worden. De...

Kennis Nederlanders over gevaren (mee)roken laag

Nederlanders hebben weinig kennis van de gevaren van #roken en meeroken. Zowel rokers als niet rokers schatten de risico’s van roken te laag in. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zowel rokers...

Accijnsinkomsten jong overleden rokers dekken niet de extra zorgkosten door roken

“Aantal rokers kan dalen naar 7,7% in 2050, tegelijkertijd 1,7 miljard euro winst per jaar bij kleine investering in tabaksontmoediging” Voor het eerst in de geschiedenis is door een maatschappelijke kosten- baten analyse (MKBA) onderzocht wat de effecten zijn van tabaksontmoedigende beleidsscenario’s op zowel de...