Financieel

Financieel: Economie & Marketing

Toekomst voor de jonge klaren

Financieel - 07 december 2021 - 00:15

Uitspraak dat zorgkosten onbeheersbaar worden klopt niet’

Zorgverzekeraar DSW verhoogt komend jaar de maandpremie met 3,25 euro. Reden: hogere loonkosten en dure medicijnen. Ewout Irrgang (Algemene Rekenkamer) redeneert vergelijkbaar in De Volkskrant: ‘Door gentherapieën en andere dure, nieuwe geneesmiddelen wordt het steeds moeilijker om de totale medicijnuitgaven in de hand te houden.’ Onbeheersbaar? Ja, er is steeds meer innovatie. Het laaghangend fruit […]

Lees Meer

Dr. Pieter van Baal benoemd tot hoogleraar Public Health Economics

Dr. Pieter van Baal is benoemd tot hoogleraar Public Health Economics aan Erasmus Schoolof Health Policy & Management (ESHPM). Met de instelling van deze nieuwe leerstoel geeftESHPM een belangrijke impuls aan het onderzoek in de gezondheidseconomie met in hetbijzonder een focus op het publieke domein. De leerstoel wordt gevestigd bij de sectieHealth Economics van ESHPM. […]

Lees Meer

60,8% van de werkgevers in de sector zorg en welzijn loopt het risico op terugbetaling noodhulp NOW

Datum aanvragen definitieve berekening NOW-steun nadert 37% van de werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen. Tot nu toe heeft pas 39,2% van de werkgevers in de sector zorg en welzijn de definitieve berekening aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van UWV. Het is raadzaam daar alert op te […]

Lees Meer

Enkele betaaltitel voor échte samenwerking in de zorg

Uit een enquête van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat veel zorgaanbieders het zien zitten om onder één betaaltitel samen te werken. Uit een recente consultatie onder zorginstellingen blijkt dat 80% van de 300 respondenten positief staat tegenover een domeinoverstijgende betaaltitel. Op dit moment is het zo dat als de ene zorginstelling zorg verleent vanuit […]

Lees Meer

Tussenstand obligatieleningen Bernhoven voor medewerkers en regio: 1,7 miljoen euro

Op 1 juli jl. opende Bernhoven opnieuw obligatieleningen voor medewerkers en inwoners uit de regio. Uit het aantal inschrijvingen blijkt dat er veel animo is om geld te investeren in Bernhoven B.V. tegen een rentepercentage van 4%. Er is door inwoners van de regio en medewerkers vooralsnog een bedrag ingelegd van ruim 1,7 miljoen euro. […]

Lees Meer