Kamerbrief over aanpak pgb-fraude

Inhoud van de Kamerbrief over aanpak pgb-fraude: terugvorderen, zwarte lijst en rapportage ISZW Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer een kamerbrief over aanpak pgb-fraude: terugvorderen, zwarte lijst en rapportage ISZW: Het persoonsgebonden budget (pgb) is voor vele mensen een waardevol instrument om regie over...

Actie ‘Het roer moet om’ krijgt vervolg voor apothekers

De actie ‘Het roer moet om’, voor administratieve lastenverlichting bij huisartsen, krijgt een vervolg voor apothekers. Dit heeft Bas van den Dungen, DG Curatieve Zorg van het ministerie van VWS, deze week toegezegd in een bestuurlijk overleg met de KNMP. Hierbij kan een snelle...

Hulp zorgaanbieder bij schrappen administratieve lasten

Zorgaanbieders die hun administratieve lasten willen verminderen, krijgen daarbij hulp. Met de nieuwe toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg' kunnen instellingen inzichtelijk maken welke regels en formulieren mogen blijven, maar belangrijker: welke bij het oud papier kunnen. Staatssecretaris Martin van Rijn deelde de toolkit...

Bureaucratie aangepakt in nog zes andere eerstelijnssectoren, naast huisartsen

Aan de hand van hun ‘ergernissen top-10’ gaat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met eerstelijns-koepelorganisaties onnodige bureaucratie te lijf. Een zestal werkgroepen gaat nu per beroepsgroep daarover concrete afspraken maken. Met de huisartsen hebben de zorgverzekeraars al concrete stappen gezet. In navolging van dat succes riep ZN...

Schippers geeft aftrap voor slimme ‘Health Deals’

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag mede namens haar collega Henk Kamp (EZ) de aftrap gegeven voor het aangaan van ‘Health Deals’. Zij deed dit door een digitaal loket voor informatie over - en ondersteuning bij - het opstarten van deze zorgprojecten te openen. Een...

Apothekers niet de dupe van ‘Het roer moet om’

Toezegging zorgverzekeraars aan KNMP: apothekers niet de dupe van ‘Het roer moet om’ Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het verzoek van de KNMP gehonoreerd om te waarborgen dat apothekers niet de dupe worden van de administratieve-lastenverlichting voor huisartsen door de actie ‘Het roer moet om’. De...

You cannot copy content of this page