Röpcke-Zweers Ziekenhuis stapt over van papieren folders naar digitale patiënteninformatie

Na een proef op enkele poliklinieken van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg gaan alle medisch specialismen van de Saxenburgh Groep, waarvan het ziekenhuis deel uitmaakt, Inforium inzetten als digitaal hulpmiddel om alle patiënten op een veilige manier van betrouwbare informatie te voorzien. De meeste...

Kamerbrief over bekostiging wijkverpleging

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de toekomstige bekostiging van de wijkverpleging. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. Op 24 februari is aan uw Kamer het advies ‘bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)’ van de NZa aangeboden1....

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het succes van Buurtzorg

1 Bent u er ook trots op dat Buurtzorg een voorbeeld is tot ver over onze landsgrenzen? 1) Het is goed dat Buurtzorg een positief voorbeeld is, buiten Nederland maar zeker ook in Nederland. 2 Kunt u uitleggen waarom het zo ingewikkeld is om – ondanks het evidente...

Plan van aanpak tegen te lange wachttijden ziekenhuis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) presenteert een plan om de te lange wachttijden in ziekenhuizen aan te pakken. Ons plan vraagt om actie van alle betrokken partijen. Naast ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen de overheid en burgers ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de...

291 Patiënten Amphia verhuisd naar nieuw ziekenhuis

291 patiënten zijn vrijdag 29 november 2019 veilig overgebracht naar hun kamers in het nieuwe ziekenhuis aan de Molengracht in Breda. Vanmorgen 8.00 uur werd het startsein gegeven voor de patiëntverhuizing. Op ditzelfde tijdstip werd ook de ...

Canada en Nederland bundelen hun krachten in leveringszekerheid nucleair geneesmiddel voor de behandeling van prostaatkanker

Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) en The McMaster Nuclear Reactor (MNR) van McMaster University, in Hamilton, Ontario, Canada werken samen om productiecapaciteit te vergroten en zo de leveringszekerheid te vergroten. McMaster University's Nuclear Reactor (CAN) en...