Zorg over de grens nog niet vanzelfsprekend

Symposium over patiëntveiligheid bij grensoverschrijdende zorg Internationale samenwerking in de zorg is, zelfs in grensregio’s, niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Uniklinik RWTH Aachen. Binnen het SafePAT-project werden zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en ambulancemedewerkers) uit de Euregio Maas-Rijn...

Aanpak hooikoortsplant ambrosia succesvol maar lange adem noodzakelijk

De hooikoortsplant en akkeronkruid alsemambrosia is sinds begin deze eeuw sterk toegenomen met hotspots in steden, natuur en agrarisch gebied. Uit een experiment met mechanische bestrijding in een akker blijkt dat het aantal zaden in de bodem terug te brengen is.  Maar het kost...

Minister Bruins kiest voor kwaliteit en continuïteit in ambulancezorg

Minister Bruno Bruins voor medische zorg en sport wil de continuïteit en permanente beschikbaarheid van ambulancezorg van goede kwaliteit behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Dat schrijft minister Bruins in een brief...

Kortere timetable voor procedure voor wijzigen parallelbijsluiter

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten om een kortere timetable te hanteren voor de procedure om de parallelbijsluiter te wijzigen. Dit is van toepassing op geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Er is ook een nieuwe versie van...

Eerste Kamer akkoord met Kwaliteitsinstituut

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntrechten zorg in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de start van het Kwaliteitsinstituut. Minister Edith...

Zorgkantoren leren van elkaars projecten voor doelmatige zorg

Zorgkantoren leren graag van elkaar hoe zij de zorg die zij bij de zorgaanbieders inkopen, doelmatig kunnen organiseren, kijkend naar de behoeften van de cliënt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de manier waarop zorgkantoren werken aan doelmatige zorg. Zorgkantoren...

You cannot copy content of this page