Voorgenomen besluit tot fusie Stichting PAMM en Diagnostiek voor U

De Raden van Bestuur van Stichting Synergos(Diagnostiek voor U) en Stichting PAMM hebben het voorgenomen besluit tot fusie genomen. Met deze fusie ontstaat er één nieuwe geïntegreerde organisatie die voorziet in de hele breedte van de diagnostiek. Dat wil zeggen klinische chemie,...

V&VN stuurt brandbrief vanwege tekort aan verpleegkundigen in de wijk en ziekenhuis

Er is een structureel tekort aan mensen in de wijkverpleging, maar in de zomer wordt dat extra nijpend. Openstaande vacatures, collega’s en mantelzorgers op vakantie, minder ziekenhuisbedden beschikbaar en extra verzoeken van naburige organisaties. Er is op dit moment al een structureel tekort aan...

Recordaantal zorg- en welzijnsorganisaties opent deuren

Zaterdag 17 maart Open Dag Zorg & Welzijn Zaterdag openen meer dan 1.200 locaties hun deuren openen op de laatste dag van de Week van Zorg en Welzijn. In totaal houden deze week meer dan 1.400 locaties open huis. Ten opzichte van vorig jaar zij...

Beantwoording Kamervragen over begroting ministerie VWS 2013

Antwoord op de vraag van het kamerlid Klever (PVV) over onderzoek naar fraude door zorgverzekeraars en zorgaanbieders Ik heb u gisteren in mijn brief van 3 december 2012 (kenmerk Z-3145947) laten weten dat Zorgverzekeraars Nederland een expertcommissie heeft ingesteld die onderzoek doet naar mogelijke systeemrisico.s...

Capaciteit behandeling brandwondenslachtoffers bij grote (én kleine) rampen georganiseerd

 Drie brandwondencentra starten nieuwe organisatie: Brandwondenzorg Nederland Om de beste zorg aan kinderen en volwassenen met ernstige brandwonden te bieden, is snelle, hoog kwalitatieve en gestructureerde samenwerking tussen de experts van de Nederlandse brandwondencentra van levensbelang. Daarom starten de drie Nederlandse Brandwondencentra in Groningen, Beverwijk...

ZN: signalen van wachttijden direct melden bij zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat te lang wachten op zorg onacceptabel is. Zorgverzekeraars spannen zich daarom, samen met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties, in om wachttijden terug te dringen. Om te voorkomen dat verzekerden te lang moeten wachten op zorg is het uitwisselen van betrouwbare informatie essentieel....

You cannot copy content of this page