Verminderen regeldruk biedt perspectief op meer handen in de zorg

De oudere chronisch zieke moet aan vele administratieve verplichtingen voldoen om zich van de noodzakelijke zorg te verzekeren. Hij heeft te maken met complexe regels die afkomstig zijn van verschillende (uitvoerende en toezichthoudende) instanties. Ook zorgverleners zoals verpleegkundigen en artsen...

Verbandmiddelenformulier ZN/Achmea/AGIS: noodzaak of administratieve ramp

Achmea/AGIS willen per 1 april paal en perk stellen aan de vergoeding van verbandmiddelen. Gegeven de kostengroei is dat begrijpelijk. Hoewel het formulier nog niet op de ZN site zichtbaar is, is het wel vanaf de AGIS website te downloaden. De...

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording door zorgaanbieders ervaren als zware administratieve last

“Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording wordt door zorgaanbieders ervaren als zware administratieve last, draagt onvoldoende bij aan doelstelling van transparantie in de zorg en kost de maatschappij ruim 8 miljoen euro. Het is tijd voor een nieuwe impuls”. Dit zijn de conclusies van het eindrapport Jaardocument Maatschappelijke...

Belastingdienst houdt voortaan ‘horizontaal toezicht’ op het Albert Schweitzer ziekenhuis

De Belastingdienst oefent voortaan ‘horizontaal toezicht’ uit op het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Dat hebben beide organisaties deze week met elkaar afgesproken. Het houdt in dat de Belastingdienst in mindere mate van bovenaf het fiscale doen en laten van het Albert Schweitzer ziekenhuis...

Administratieve lastendruk in zorginstellingen vertoont grote verschillen

Zorgprofessionals vragen het vertrouwen van hun bestuurders en van VWS Mensen die in de zorg werken willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Toch gaat veel van hun tijd op aan administratieve handelingen en blijft er weinig tijd over voor de client....