ION service voor overbelaste huisarts

Om de administratieve lasten van huisartsen te verminderen heeft Zaak op Orde een service ontwikkeld die hen het vullen van de ION database uit handen neemt: de ION (Inschrijving op Naam) service. In de ION database wordt door de Nederlandse huisartsen vastgelegd welke patienten...

NZa onderzoek naar lastendruk huisartsen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de administratieve lasten die huisartsen ondervinden in de uitoefening van hun praktijk onderzocht. Uit de meting blijkt dat de totale tijdsbesteding voor administratieve handelingen van de huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuner samen rond de 26 uur per week is. Ongeveer...

WMO- Proef rond vrijwilligers en mantelzorgers in Zuid limburg levert belangrijke resultaten op

De staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft de regio Zuid Limburg in 2006 gevraagd om met voorstellen te komen om het vrijwilligerswerk en de mantelzorg te versterken. “Ontwikkel een aantal voorstellen die ten goede komen aan het vrijwilligerswerk en de...

Belastingdienst: ‘Vermindering btw-afdracht voor medici’

Vanaf 1 januari 2008 is een aantal diensten verleend door (para)medici belast met btw. Het gaat daarbij om diensten die niet voornamelijk gericht zijn op de gezondheid van een cliënt, zoals een rijbewijskeuring. Vaak is de met btw belaste omzet van een (para)medicus maar...

Jeugd en Gezin opent meldpunt regeldruk voor professionals

Minister Rouvoet wil de onnodige bureaucratie in de jeugdketen verminderen. Vanaf vandaag kunnen professionals in de jeugdketen hun ervaringen met regeldruk doorgeven bij een digitaal meldpunt.  Een teveel aan wetten en regels leidt tot ergernis en kost geld. De tijd die wordt besteed aan...