mHealth Archieven | MedicalFacts.nl

Kliniek ViaSana lanceert mobiele website

Kliniek ViaSana heeft deze week als eerste orthopedische kliniek een mobiele website gelanceerd. De lay-out van de website is aangepast aan het kleine scherm van de zeer populaire smartphones. In oktober was 10% van het totale websitebezoek afkomstig van een mobiel apparaat. Bij de...

Medische trend? Van wachtkamer tot WhatsApp

Huisartsen hebben het druk; twee derde vindt de werkdruk te hoog en zegt dat dit een dreiging vormt voor de kwaliteit. De belangrijkste oorzaak van de groeiende patiëntenstroom is de vergrijzing in Nederland; we worden wel ouder maar dat wel gepaard met meer ongemakken....

Help mee bij het opstellen van de ZonMw Kennisagenda eHealth Implementatieonderzoek

Als onderdeel van het Actieplan eHealth implementatieonderzoek is ZonMw gestart met het opstellen van een Kennisagenda. De Kennisagenda eHealth Implementatieonderzoek bevat een overzicht van de eHealth onderzoeksactiviteiten die de komende jaren in Nederland prioriteit moeten krijgen. ZonMw maakt op basis van deze agenda afspraken met relevante...

Zwangeren kunnen thuis een CTG-scan maken

Deventer Ziekenhuis, Telenatal en Mediq Medisource slaan de handen ineen om zwangeren met een medische indicatie in regio Deventer,  thuis zelf een CTG-scan te kunnen laten maken. Een CTG thuis maken, bespaart deze zwangere vrouwen een ziekenhuisopname of frequente poliklinische bezoeken. Dit scheelt niet...

GGzE: M´n Mattie wordt Back-Up

Vernieuwde #app voor jongeren die worden aangemeld bij een GGZ-instelling krijgt andere naam en nieuwe functies. M’n Mattie wordt Back-Up De app M’n Mattie heeft een nieuwe naam gekregen: Back-Up. Deze naam sluit beter aan bij de nieuwe functionaliteit en biedt voordelen voor behandelaren en cliënten. Back-Up ondersteunt jongeren die...

Patient krijgt met één app overzicht in het gehele zorgtraject met @MediMapp

Zorgtraject in kaart met MediMapp Wanneer iemand ziek wordt, is het van belang informatie over het ziekteproces, informatie over de ziekte en de behandelplan op een overzichtelijke manier voor de patiënt beschikbaar is . Dit kan met behulp van verschillende eHealth oplossingen. Soulve Innovations heeft...