Graaiers of redders?

Wie verdient er aan energie? Hoeveel mag een staaroperatie kosten? Moet een bus nog wel rijden van het ene naar het andere dorp voor die anderhalve reiziger? Wat verdient de directeur van een ziekenhuis eigenlijk? Vijftien jaar geleden, toen de voorstanders van liberalisering in...

The Busy People kiest Careweb

Per 1 juli is The Busy People in Amsterdam overgeschakeld op het EPD en de zorgregistratie-agenda Careweb van 12Care. Robert Jan Möhlmann TBP/BosmanGGZ: 'Binnen Bosman GGZ wordt al enkele jaren naar tevredenheid in Careweb gewerkt. Bij het tot stand komen van de samenwerking met...

“Start niet te snel met een digitaal dossier”

Een zorgplan opstellen? Veel instellingen deden het al. De Twentse Zorgcentra bijvoorbeeld, ontwikkelde het POP: een Persoonlijk OndersteuningsPlan voor clienten. De Twentse Zorgcentra biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Carla Weersink, coördinator zorgloket én projectleider ZZP, vertelt hoe het POP...

Huisartsen Oost-Nederland hebben weinig vertrouwen in invoering EPD

Twentse en Achterhoekse huisartsen denken dat het onhaalbaar is het EPD in 2009 in te voeren. Technische problemen, onduidelijkheden over registratie en onzekerheden over privacy en aansprakelijkheid zouden een te groot struikelblok zijn. Afgelopen zaterdag deden zijn verslag hun ervaringen met het EPD. Zij...

Eerste Kamer heeft ernstige twijfels over de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD)

De senaat houdt volgende maand een serie burgerraadplegingen en op 9 december een expertbijeenkomst om te bepalen of ze wel groen licht moet geven aan landelijke uitwisseling van medische gegevens. Dit betekent een forse streep door de rekening van minister Ab Klink (Volksgezondheid). Als...

Respect Thuiszorg gaat volledig over op iPad

Scheveningse zorgorganisatie kiest iPads voor planning, tijdregistratie en het ‘on the spot’ inzien van zorgdossiers Respect Zorggroep Scheveningen gaat vandaag, na een proefperiode van enkele weken, volledig over op het gebruik van iPads door alle ambulante zorgverleners in hun thuiszorgtak. De iPads zijn uitgerust met...