Volledig gedigitaliseerd transferproces voor regio Nieuwe Waterweg Noord

POINT is door het Zorginnovatie Platform recent uitgeroepen tot één van de meest innoverende zorgprojecten. Het Elektronisch Transferdossier POINT verlicht administratieve lasten en het transferproces is digitaal te volgen. Naar verwachting zal de verblijfsduur van de patient in het ziekenhuis verkort worden. “Als patienten...

VWS heeft aanbevelingen RVZ-advies over Elektronisch Patiëntendossier overgenomen

Op 1 juni jl. trad de wet Burgerservicenummer in de zorg in werking. Vier dagen daarvoor diende de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor invoering van het Elektronisch Patientendossier (Kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling) in. Met de verdere...

VWS: EPD is niet verouderd

Het systeem voor het elektronisch patiëntendossier is wel degelijk gebaseerd op de meest moderne internettechnieken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vrijdag gezegd. Het departement verwerpt daarmee kritiek van twee medewerkers van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Zij stellen op...

Huidig EPD is paard achter de wagen spannen

Het systeem voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat minister Klink wil invoeren, is nu al verouderd en nog niet eens ingevoerd. Dat schrijven twee adviseurs van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het blad Medisch Contact, dat vrijdag verschijnt. if...

Alysis op weg naar patiëntendossier

Sinds gisteren werkt de Alysis Zorggroep met een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem dat in de loop van het jaar diverse handige toepassingen voor de patiënt, zoals online afspreken, maar ook voor de huisarts en specialist mogelijk maakt. Het is de eerste stap op...

Doek valt definitief voor iMedOne

Ook het Flevoziekenhuis is gestopt met iMedOne, het EPD van TietoEnator. Dat meldt Qure. Het ziekenhuis in Almere was het laatste ziekenhuis waar nog een pilot liep met iMedONe. Eerder stopten GGZ Eindhoven, Adhesie, Sint Lucas Andreas en het Jeroen ...